Kino 27.2.2018

Na poslední chvíli ještě máme v únoru potvrzeno kino, do kterého půjdeme v úterý 27.2.2018 na film s názvem Earth: Den na zázračné planetě. Film bude hrazen z třídního fondu 99 Kč/žák, žáci, kteří mají na účtu v online pokladně nedostatek se nebudou moci filmu zúčastnit. 

Zároveň prosím o kontrolu účtu, protože v třídním fondu máme mít cca 400 Kč/žák, tyto peníze nijak nesouvisí s penězi za družinu, přestože jsou peníze na jednom účtu. 

Sejdeme se v 8 hodin v šatnách, odkud budeme společně odcházet. Návrat kolem 11:30 hod. 

Po návratu se budeme věnovat pracovním činnostem. Nutno doplnit kufříky o lepidla, nůžky a jiné pomůcky, které dětem neustále chybí a jsme tak limitování při práci. 

Bruslení 26.2.2018

V pondělí 26.2.2018 půjdeme bruslit. 

Bruslení bude probíhat v čase od 8:45 do 9:30. Sejdeme se v 8:00 ve třídě a pak budeme společně odcházet na stadion HC Slavia Praha.

3.vyuč. hodinu bude AJ, 4. vyuč. hodinu bude M a 5.vyuč. hodinu bude HV. 

Povinné vybavení: vhodné oblečení (jiné než do třídy i ponožky), brusle, helmu, rukavice – bez tohoto vybavení nelze bruslit! 

UČIVO 19.2.-23.2.2018

Český jazyk

 • trénink písma – písanka, diktát, volné psaní, opis, přepis
 • procvičování vyjmenovaných slov a příbuzných po F, Z, B, L 
 • vyjmenovaná slova po M a k nim příbuzná slova
 • tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy 
 • podstatná jména – rod mužský, ženský, střední; číslo jednotné a množné
 • práce s textem
 • založení čtenářské dílny – založení čtenářského deníku
 • sloh – popis ” Co jsem dělal/a o jarních prázdninách?”
 • četba, čítanková četba, četba na pokračování – Pan Buřtík a pan Špejlička
 • rozvoj slovní zásoby – vymýšlení slov a vět

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání 
 • pamětné sčítání a odčítání
 • číselná řada do 1000
 • řády čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě – stovky, desítky, jednotky
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • násobení a dělení – malá násobilka
 • slovní úlohy 
 • geometrie – převody jednotek – jednotky času, délky, hmotnosti a objemu; obvod rovinných tvarů

Prvouka

 • živá a neživá příroda
 • voda
 • vzduch

Procvičování na jarní prázdniny

Milé děti,

nezapomeňte, že týden je docela dlouhá doba na to, že se dá mnoho zapomenout. Proto procvičujte i během dní volna. Výběr nechám na vás, co vám úplně nejde, to víte sami. 
Nebo si můžete procvičovat na internetových stránkách: http://skolakov.eu/

nebo také na těchto stránkách, kam máte přihlašovací údaje v ŽK http://www.proskoly.cz/

a také spousta jiných na které dokážete narazit sami.

Co už mám umět? 

ČJ

stavbu slova – kořen slova, předpona, přípona

poznám větu – začátek a konec; poznám odstavec

umím vyjmenovaná slova po F, Z, B a L a také už se učím po M

poznám slovní druhy – umím všechny vyjmenovat; vyhledám podstatné jméno, sloveso, předložky a spojky; u podstatných jmen umím určit rody (mužský, ženský a střední) a také číslo jednotné nebo množné

M

sčítám a odčítám do 1000 (typ: 550 + 360 = ?, 467 – 67 = ?, 398 – 6 = ?, 693 + 300 = ?, apod.)

sčítám a odčítám do 100 s přechodem desítky (typ: 65 – 47 = ?, 38 + 56 = ?)

malou násobilku ovládám jako když bičem mrská 🙂 (násobení a dělení!)

slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením, o x více nebo o x méně

porovnávám, zaokrouhluji na desítky i stovky

geometrie – bod, přímka, úsečka, vyhledám střed úsečky, změřím délku úsečky, poznám geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a tělesa (krychle, kvádr, koule, kužel, válec, jehlan), převádím jednotky času a délky

Nezapomeň se podívat na prvouku, hlavně na to, co máme v sešitě. Nebo si stačí prolistovat učebnici a připomenout si, co jsme už probrali. 

Čtenářská dílna – čtenářský deník

Čtenářská dílna

V druhém pololetí již nebudeme ve středu chodit plavat, proto budeme mít více času na čtení, které je velmi důležité. Každou středu budeme mít 5. vyučovací hodinu čtenářskou dílnu, kam si všechny děti budou nosit svoji knihu, kterou mají rozečtenou. Pokud by děti někdy knihu zapomněly, v naší třídní knihovničce se nějaká zajímavá také najde. 

Každý žák bude číst sám (tzv. tiché čtení), během čtení bude paní učitelka zjišťovat, jakou knihu dítě čte, o čem kniha je nebo kdo je hlavní postavou atd. – ne vždy u všech, ale postupně

V knize by měl být příběh, žádný časopis či komiks. Počet stran i žánr je libovolný. 

Ke čtení si děti mohou na celé pololetí přinést polštářek, bude jistě lepší, když budeme sedět/ležet jinde než v lavici, tak aby to bylo všem pohodlné. (polštářkům vyhradíme místo u nás ve třídě, děti ho nebudou nosit každý týden sem a tam)

Čtenářský deník

Zároveň se založením čtenářské dílny si založíme i čtenářský deník, jsme již třeťáci a budeme přečtené knihy zaznamenávat. 

Na středu po jarních prázdninách, tedy 21. 2. 2018 si každý žák přinese deník (formát A5 s linkami a hlavně tvrdými deskami, aby vydržel nejenom toto pololetí, lepší bude lepená vazba, protože kroužková vazba může vadit při psaní). V tuto středu budeme společně deníky podepisovat a zapíšeme si tam, co vše by v zápise do čtenářského deníku nemělo chybět. 

Za pololetí si děti zapíší tři knihy, nemusí to být zápisy pouze těch knih, které budou číst ve škole. Aby paní učitelka stihla vše přečíst, zkontrolovat a ohodnotit, konečné datum bude čtvrtek 31. 5. 2018, kdy všechny děti deníky přinesou. 

David má narozeniny!

Ještě jednou přejeme všechno nejlepší 🙂 .

Matematika

I takhle pracujeme v hodinách matematiky, modelovali jsme různoběžky a rovnoběžky. 

Návštěva knihovny

V úterý 6.2.2018 navštívíme knihovnu v Ruské ulici. Název programu je “Pitva knihy”. Vše proběhne v rámci vyučování během 2.-3. vyučovací hodiny. Tedy odcházet budeme na konci 1. vyučovací hodiny a přijdeme v průběhu 3. vyučovací hodiny. Program je zdarma. 

Akce v měsíci ÚNORU

PÁ 2.2.2018 Pololetní prázdniny

ÚT 6.2.2018 Knihovna Ruská – program “Pitva knihy”

PO 12.2.2018 – PÁ 16.2.2018 Jarní prázdniny

PO 26.2.2018 Bruslení

Aleksa má narozeniny!

Ještě jednou přejeme Aleksovi všechno nejlepší 🙂 .