Online školní pokladna

Dopis rodičům – online pokladna

PŘIPOMÍNÁM MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA RYSAVAWEB

Plán učiva 24.4. – 3.5.

ČJ– opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov. V textu, tvoření vět, křížovky apod.. Doplňování cvičení.

Slovní druhy– opakování přídavná jména, zájmena

Příslovce, předložky, spojky

Slohová cvičení – příběh na zadaná slova

Popis obrázku

Tvorba osnovy

Připomínám čtenářský deník a zápis pěti přečtených knih

 

MA: dělení mimo obor násobilky, násobení trojciferných čísel jednociferný, násobení dvojciferných čísel jednociferným

opakování sčítání a odčítání pod sebou, počítáme praktické úlohy ze života, finanční gramotnost

G: opakování trojúhelníky, čtyřúhelníky, kružnice, prostorové útvary,práce s čtvercovou sítí

rýsování

PK: opakování živé přírody, nově živočichové

Sběr papíru 18. a 19.5.

Přineste sběru co nejvíce – soutěžíme o lístky do ZOO.

Ráno 18. – 19.5. v 7:30 proběhne u nás na škole sběr papíru. Papíry přineste svázané a již zvážené. ( namátkou budou výběrčí sběru hmotnost balíčků kontrolovat) U školy bude přistaven kontejner, do kterého se sběr bude ukládat. 🙂

Run and Help

Ve středu 3.5. proběhne druhé kolo charitativního běhu Run and Help. Děti dostaly domů sponzorské listy. Napište jméno dítěte, jméno sponzora a částku, kterou dostanou žáci za uběhnuté kolo. Můžete přijít fandit. Začínat budou žáci prvních tříd v 8:00 na hřišti UMT Slavia. Za každé uběhnuté kolečko by měli dostat žáci slíbenou částku a tu potom odevzdat třídní učitelce. Třída se domluví na jakou charitativní akci peníze dá.

Akce je dobrovolná, běže mohou i ty děti, které nemají sponzora.

Rodičovská kavárna 19.4.

Dne 19.4. v 17 hodin se ve sborovně školy uskuteční další z Rodičovských kaváren na Téma vši ve škole tabuizované téma.

Všichni jste srdečně zváni

Poděkování rodičům a dětem

Děkuji všem rodičům a dětem, kteří společně na vánočních dílnách vyráběli pejsky a zvířátka z ponožek.

Na velikonočním jarmarku se všechna zvířátka prodala a vybralo se celkem 2200 Kč. které půjdou na výcvik asistenčního pejska.

Ještě jednou všem srdečně děkuji třídní učitelka

Učební plán na 10.4.-20.4.

ČJ: mluvnice- vyjmenovaná slova po v, slovní základ , předpona, přípona  

       použití vyjmenovaných slov v textu, slovní druhy spojky, předložky

      čtení – čtenářský deník zápis 5 knih    

MA: algebra -počítání v oboru do  1000

        -násobky v oboru malé a velké násobilky

       – nové učivo – dělení se zbytkem

geometrie – kružnice, měření délek stranrovinných útvarů

PK: opakování byliny, dřeviny

       jedovaté rostliny a houby

                   

Ředitelské volno 9.5. 2017

Na den 9.5.2017 je vyhlášeno Ředitelské volno.

 

Den otevřených dveří 19.4.

Milí rodiče srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne dne 19.4. dopoledne.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.