Učivo na leden

ČJ:  vyjmenovaná slova po M

       procvičování podstatná jména

      ( rod, číslo, životnost, psaní vlastních jmen )

       nově určujeme pády podstatných jmen

 

MATEMATIKA

orientace na číselné ose do 1000

sčítání a odčítání do  1000 ( i pod sebou )

pojmy sčítanec, rozdíl, součin, podíl

sloní úlohy složené

geometrie- kružnice , úsečka, polopřímka, přímka

 

PRVOUKA

živá a neživá příroda

lidé a výrobky

vodstvo

látky a jejich vlatnosti

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 Milí rodiče a žáci,

přeji Vám krásné a klidné sváteční dny a v novém roce hodně úspěchů a zdraví.

Ve čtvrtek 22.12. končí vyučování v 11:45 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍHO VOLNA

Bruslení v novém roce

Bruslení v novém roce bude v těchto dnech: 13.1., 20.1.,17.2.,3.3.,10.3.

Vánoční dílny

 Ve středu 14.12. od 16:00 do 18:00 se s Vámi těším na setkání na tradičních vánočních dílnách.

Můžete s sebou přinést ochutnat Vaše vánoční cukroví.

Nezapomeňte ani na jehlu  nit, budeme je potřebovat.

Rodiče pozor

Důležitá informace.

Prohlédněte dětem hlavy, máte vši.

Děkuji

Tripartitní schůzky – přihlašování na termíny

http://doodle.com/poll/ukunywv8bwkt8mmy

Plán aktivit na měsíc lisopad

31.10.- 4.11. Škola čar a kouzel aneb jak se slaví ve světě Halloween,

Dušičky, Slavnosti světel, Dívalí

3.11.            Bruslení

11.11.            Bruslení

16.11.           Rodičovská kavárna na téma:

“Mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků”

17.11.          Státní svátek

18.11.          Ředitelské volno

Ve škole bude probíhat celorepubliková konference zdravých škol

22.11.- 24.11. Tripartitní schůzky

Návštěva programů v knihovně

Objednala jsem pro děti tyto programy v knihovně.

Uskuteční se v rámci vyučování.

úterý  6.12. Praha a její pověsti
úterý 13.12. Astrid Lindgrenová
úterý 21.2. Miloš Macourek a jeho tvorba
úterý 7.3. Dobrodružství v knihovně

BRUSLENÍ

Ve dnech 3.11. 11.11. a 2.12. máme zajištěno bruslení s trenérem.

Rodičovská kavárna

1-rodicovska-kavarna_2016_17
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.