Plán učiva na únor

20.2. – 24.2. Český jazyk: vyjmenovaná slova po P

                                              zákeřné dvojice

                                              skloňování výjmenovaných slov

                                             komunikační cvičení – rozhovor

učebnice str. 82 – 86

Čtení na pokračování Děti z Bullerbynu

Recitace básně

Kontrola čtenářských deníků

MATEMATIKA:

geometrie – úsečka, přímka, polopřímka, bod

                     trojúhelník, čtverec, obdélník – rýsování

sčítání do 1000 pod sebou

převody jednotek délky

slovní úlohy

Prvouka: SLUNCE A ZEMĚ

 

                   

AJ – úkol

Vážení rodiče,

dnes jsem kontrolovala pracovní listy z pondělní hodiny na téma My friend is a monster. Žáci měli na vypracování 45 minut v hodině, případně dodělat doma. Popsat mohli jen 2 osoby, nikoli všechny. Velmi se mi nelíbil přístup asi poloviny třídy, která dostala za vypracování listu nedostatečnou. Mají vše dodělat přes prázdniny. Pokud tak neučiní, dostanou opět nedostatečnou! Prosím, dohlédněte na dodělání.

Děkuji. Drahorádová.

Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

2. 2. 2017

Ve čtvrtek končí vyučování po 4. hodině.  Žáci, kteří navštěvují školní družinu budou po skončení vyučování v družině.

Škola v přírodě – platba

Děkujeme všem, kdo již ŠVP zaplatil a ostatním připomínám termín, do kterého je potřeba zaplatit.

Částku je třeba zaplatit do 31.1.2017  na účet 7399390267/0100 pod výše uvedeným variabilním symbolem.

Učivo na leden

ČJ:  vyjmenovaná slova po M

       procvičování podstatná jména

      ( rod, číslo, životnost, psaní vlastních jmen )

       nově určujeme pády podstatných jmen

 

MATEMATIKA

orientace na číselné ose do 1000

sčítání a odčítání do  1000 ( i pod sebou )

pojmy sčítanec, rozdíl, součin, podíl

sloní úlohy složené

geometrie- kružnice , úsečka, polopřímka, přímka

 

PRVOUKA

živá a neživá příroda

lidé a výrobky

vodstvo

látky a jejich vlatnosti

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 Milí rodiče a žáci,

přeji Vám krásné a klidné sváteční dny a v novém roce hodně úspěchů a zdraví.

Ve čtvrtek 22.12. končí vyučování v 11:45 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍHO VOLNA

Bruslení v novém roce

Bruslení v novém roce bude v těchto dnech: 13.1., 20.1.,17.2.,3.3.,10.3.

Vánoční dílny

 Ve středu 14.12. od 16:00 do 18:00 se s Vámi těším na setkání na tradičních vánočních dílnách.

Můžete s sebou přinést ochutnat Vaše vánoční cukroví.

Nezapomeňte ani na jehlu  nit, budeme je potřebovat.

Rodiče pozor

Důležitá informace.

Prohlédněte dětem hlavy, máte vši.

Děkuji

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.