Vycházka na Pražský hrad 25.6.2018

V pondělí 25.6.2018 se půjdeme podívat na Pražský hrad. Prohlídka je zdarma. Vycházka bude na celé dopoledne, vrátíme se tedy na konec vyučování v 11:40 hod. Zač. prohlídky v 9:00 hod. 
SRAZ – Nejpozději v 7:50, protože musíme již před 8 hodinou vycházet!!!! Buďte dochvilní!!!! (kdo nepřijde včas, bude muset zůstat ve škole!)

S sebou: ŽK, svačina + dostatek pití, pokrývka hlavy, lístky na MHD nebo opencard nebo lítačku!!! 

RUN AND HELP – nový termín

Máme nový termín charitativního běhu “RUN AND HELP”, který se bude konat v úterý 26.6.2018. Naše třída poběží hned v 8 hodin ráno, tedy sejdeme se v 8:00 v šatnách, kde budou všichni připraveni (převlečeni) vyběhnout. Kdo nemůže běhat, půjde s námi, tedy bude také připraven k odchodu. 

Vyúčtování školy v přírodě

Všem žákům, kteří se účastnili školy v přírodě, bylo do školní online pokladny vráceno 538 Kč. 

Žákům, kteří nemohli jet, ale školu v přírodě zaplatili, byla vrácena celá částka. 

Dopravní hřiště 21.6.2018

Ve čtvrtek 21.6.2018 půjdeme na dopravní hřiště. Sejdeme se v  8:00 v šatnách a vyrazíme pěšky, nevím, zda půjdeme celou cestu, ale je možné, že ano. V 10:00 hod nám začíná výuka na dopravním hřišti.  Nazpět pojedeme tramvají a návrat do 11:40, jako nám končí vyučování.

S sebou: ŽK, svačinu, pití, lístky na MHD nebo opencard nebo lítačku!!!, helmu na kolo (kdo má vlastní, vezme s sebou!)

Plán posledních 14 dní tohoto šk.roku

18.,20., a 22.6. 2018 se budeme věnovat Projetu Republika

19.6.2018 Den naruby – budou nás učit žáci devátých ročníků

21.6.2018 Dopravní hřiště

Do 22.6.2018 (tedy do pátku) budou vyklizeny skřínky, očištěny od případných nálepek – od 25.6.2018 se děti ve škole nepřezouvají! 

Taktéž do tohoto dne (22.6.2018) budou děti nosit učebnice (v co možná nejlepším stavu, ať nemusíte zbytečně platit!!), veškeré pracovní sešity i ostatní sešity, protože si budeme něco nechávat na zač. čtvrté třídy, případně v sešitech pokračovat, ať zbytečně neplýtváme papírem.  (Pokud bude někdo odjíždět dříve na dovolenou, musí odevzdat učebnice již týden předtím!)

Nejpozději 26.6.2018 budou žáci dostávat postupně věci (kufříky, výkresy, ..) na odnášení domů. 

25.6.2018 Vycházka na Pražský hrad, od tohoto dne také končí celý následující týden vyučování v 11:40 hod.

26.6.2018 Předávání skříněk panu školníkovi, kontrola učebnic, předávání učebnice mladším ročníkům a budeme dostávat nové od vyšších ročníků (pokračování také 27.6.2018 – dle času možná vycházka)

28.6.2018 Testování na počítačích – “Psaní všemi deseti”

29.6.2018 Rozdávání vysvědčení a rozloučení se s devátými ročníky na školním hřišti

Kino Hostivař – Planeta Česko

V pátek 15.6.2018 nás čeká další návštěva kina v Hostivaři. Tentokrát na film PLANETA ČESKO se začátkem v 9:00. Sejdeme se v 8 hodin v šatnách, odkud budeme odcházet. Po skončení filmu se vrátíme zpět do školy, kde se budeme ještě věnovat prvouce, případně čtení. Konec vyučování je jako obvykle v pátek ve 12:35. 

S sebou: Prvouku a penál (které si necháte ráno ve skřínce), ŽK, opencard nebo lítačku nebo jízdenky na MHD, svačinu a pití.

Cena 99 Kč/žák – placeno z online pokladny. Pokud nebudou mít děti dostatek peněz na účtě, nemohou s námi kino navštívit. 

Pokud bude čas mohou si děti něco v kině koupit, ovšem jen v případě, že tam po nich nezůstane nepořádek jako minule.. 

UČIVO 4.6.-15.6.2018

Český jazyk

 • trénink písma – písanka, diktát, volné psaní, opis, přepis
 • procvičování vyjmenovaných slov a příbuzných po F, Z, B, L , M, P, S, V
 • mluvnické kategorie – podstatných jmen, sloves
 • slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, předložky, spojky
 • psaní velkých písmen
 • práce s textem
 • četba, čítanková četba, četba na pokračování – Pan Buřtík a pan Špejlička
 • četba vlastní knihy – každou středu
 • rozvoj slovní zásoby – vymýšlení slov a vět

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel
 • pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • řády čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě – stovky, desítky, jednotky
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • násobení a dělení – malá násobilka
 • násobení a dělení mimo obor násobilek
 • násobení víceciferných čísel jednociferným činitelem
 • dělení se zbytkem
 • dělení mimo obor násobilek
 • slovní úlohy 
 • převody jednotek – jednotky času, délky, hmotnosti a objemu
 • geometrie – opakování

Prvouka

 • živá příroda – rostliny, živočichové, houby

RUN AND HELP

Dnes byly dětem rozdány lístky na Run and help, který se bude konat 13.6.2018. Zkusme tedy pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje a nám to neublíží 🙂 . Naše třída se bude podílet na příspěvku do nadačního fondu naší školy. Děkuji za spolupráci! 

Běhat se bude na umělé trávě fotbalového hřiště, tedy jeden okruh bude měřit cca 300 – 350 m. 

Příjezd na Florenc

Odjezd z Jihlavy se nám zpozdil o 15 minut, snad se nám zpoždění neprodlouží a přijedeme tedy cca v 17:20. Velice se na vás těšíme 😉 !!! 

ŠvP Čeřínek 4.den

Dnešní den začal velmi poklidně. Po vydatné snídani jsme vyšli na nejvyšší bod Čeřínku, který má 761 m. Je to však pouze o 23 m výše, než máme chatu 🙂 . Zde jsme poznávali přírodní společenství – louku a hlavně naši trpělivost a rovnováhu. Před obědem jsme si šli ještě pohrát na hřiště u chaty. Po obědě a poměrně dlouhém poledním klidu, který jsme potřebovali, jsme využili naše pomůcky – metry. Měřili jsme různé přírodniny i věci, co jsou v chatě. Konečně se nám dostalo do podvědomí několik potřebných pojmů, které využíváme nejen v matematice. Zkoušeli jsme také stavět lidské sošky a stavitelé, kteří měli zavázané oči, se je pokoušeli napodobit, nic lehkého, ale všichni jsme to zvládli. Před výbornou večeří jsme ještě potrápili tělo různými sportovními nebo pohybovými hrami. V závěru dne jsme začali balit a děti se na své rodiče velmi těší. Nesměla chybět ani diskotéka, na které jsme vydali zbytek našich dnešních sil. Dříve než nám paní učitelka začala pouštět písničky, jsme měli jednu velmi milou povinnost, oslavit krásné desáté narozeniny našeho Jendy 🙂 , kterému přejeme ještě jednou všechno nejlepší. A děkujeme mamince od Jendy, že obstarala takové překvapení 😉 . Pak už jsme jen zalehli do pelíšků a usnuli, jak medvídci. 

Tak tedy milí rodičové, vyzvedněte si nás v 17:05 na Florenci, a kdyby se náhodou nějakým záhadným způsobem změnil čas příjezdu (velké zpoždění), bude vás paní učitelka informovat tady na stránkách.

Dobrou noc….