Projektový den 25. 10. – konec vyučování

Milí rodiče,

ve čtvrtek 25. 10. (projektový den) končí vyučování všech tříd ve 12:35.

S pozdravem

Lucie Šmídová

ČESKÝ JAZYK

stavba věty jednoduché, souvětí, určování vět v souvětí

učebnice – str. 22 – 25

pracovní sešit – str. 16, 17

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

násobky 9, slovní úlohy na násobení a dělení, geometrie – přímka, úsečka, měření úseček

učebnice 1. díl str. 23

pracovní sešit 1. díl – str. 7/3, str. 8/9, 13, 14

geometrie v prac. seš.– str. 6, 8

PRVOUKA

projekt Republika – ČR – naše vlast 

státní symboly, Praha a její památky, rozdělení ČR – kraje

učebnice – str. 10 – 14

Projekt Republika – Živé obrazy českých pověstí

Milí rodiče,

jak již víte, ve čtvrtek 25. 10. proběhne projektový den “Republika”. Naše třída ve spolupráci se 3.A a 3.C připravuje představení, které jsme nazvali Živé obrazy českých pověstí.

Během tohoto týdne si ve třídě rozdělíme role a chtěla bych vás požádat o spolupráci při tvorbě kostýmů. Nemusíte nic kupovat nebo šít, stačí trocha domácí improvizace. 🙂 Kostýmy by děti měly přít připravené na pondělí 22. 10.

Dále jsem chtěla poprosit, zda někdo z vás nemá k zapůjčení (pokud ano, pošlete po dětech do školy):

lesní roh

dětské hračky – meče, kopí, koňská hlava na tyči 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Červenomodrobílý den

Milí rodiče,

ve středu 24. 10. proběhne Červenomodrobílý den. Děti se dnes ve třídě dohodly, kdo přijde celý v modrém, červeném nebo bílém. Každý má svou barvu a prosím, aby ji neměnil, je potřeba, abychom byli rozděleni zhruba na třetiny. Ve škole pak proběhne focení.

Prosím o spolupráci s výběrem oblečení, děkuji.

Lucie Šmídová

 

Předávání cen za dětskou tvorbu Děti Praze – fotografie

Milí rodiče,

v úterý 2. 10. proběhlo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostní předávání cen za dětskou tvorbu Děti Praze – cena hl. města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů. Žáci z naší třídy byli velmi úspěšní. V kategorii 1. stupně se v literární tvorbě na 2. místě umístila Denisa Plecitá. Viktoryia Yurchanka a Adam Oliver Kamal získali Čestné uznání Klubu českých a slovenských spisovatelů. Nela Tvardková, Viktoryia Yurchanka a Jakub Bílek obdrželi Čestné uznání v kategorii výtvarných prací.

Všem dětem ještě jednou moc gratuluji!

Lucie Šmídová

Podívejte se na fotografie, jak předávání probíhalo. 🙂

Prodej vstupenek na představení učitelů “Pojďte s námi dekádami”

Milí rodiče,

upozorňuji, že zakoupení vstupenek na představení učitelů “Pojďte s námi dekádami”, které se koná 25. 10. v 16:00, bude možné nejpozději 11. 10. Vstupenky jsou k zakoupení ve vrátnici školy, pozdější nákup už nebude možný.

L. Šmídová

Výlet do svíčkárny

Milí rodiče,

v pátek děti dostaly domů přihlášky na výlet do svíčkárny. Uskuteční se v pondělí 10. 12. a návrat je psaný na 11:30 – 12:00, do konce 5. vyuč. hodiny budeme ve třídě (není nutné žádné učení).

Výlet bude stát 290 Kč. Tuto částku prosím zašlete na účet online pokladny, bude nad rámec třídního fondu. Všechny ostatní informace naleznete v přihlášce. Děti, které nepojedou, budou mít náhradní program v jiné třídě.

V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku a ústřižek pošlete po dětech do školy nejpozději do pátku 12. 10., stejně tak platbu, abychom v pondělí mohli zaslat údaje do CK a zaplatit fakturu. Budu počítat s tím, že kdo do tohoto data neodevzdá přihlášku nebo částku nezaplatí, nemá o výlet zájem.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (8. – 12. 10.)

ČESKÝ JAZYK

párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice – str. 17 – 21

pracovní sešit – str. 12, 13

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

násobky 8, geometrie

učebnice 1. díl str. 22

pracovní sešit 1. díl – str. 7/1, 2, 4, 6, 7 , str. 8/8, 11

geometrie – str. 4, 6, 8

PRVOUKA

projekt Republika – ČR – naše vlast 

učebnice – str. 10 – 14

Odkazy pro rodiče žáků s SPU a ADHD

Milí rodiče,

jak jsem některým z vás slíbila na třídní schůzce, posílám odkaz na stránky a publikace vhodné pro děti s SPU a ADHD. 

 

Webové stránky s užitečnými informacemi: http://www.dyscentrum.org/

 

Publikace vhodné k zakoupení:

  • nakladatelství Infra

– cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

https://www.infracz-eshop.cz/product/odborna-pedagogicka-literatura/cviceni-pro-deti-se-spec_-por_-uceni/20402

– čtenářské tabulky

https://www.infracz-eshop.cz/product/specialni-pedagogika/dyslexie/ctenarske-tabulky/20602

– matematická cvičení pro dyskalkuliky

https://www.infracz-eshop.cz/product/specialni-pedagogika/dyskalkulie/matematicka-cviceni-pro-dyskalkuliky/13533

 

  • nakladatelství Raabe

– nápravná cvičení pro žáky s SPU

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-napravna-cviceni

– příprava na výuku vyjmenovaných slov

https://pracovnisesity.raabe.cz/pracovni-sesit-priprava-na-vyjmenovana-slova

– grafomotorická cvičení a čtení

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-grafomotorika-cteni-spu

– matematická cvičení

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-matematika-pozornost-spu

 

 

Týdenní plán (1. – 4. 10.)

ČESKÝ JAZYK

psaní I/Í po měkkých souhláskách, psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách

učebnice – str. 14 – 16

pracovní sešit – str. 10, 11

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

násobky 7

učebnice 1. díl str. 21

pracovní sešit 1. díl – str. 5, 6 (kromě geometrie)

PRVOUKA

jízdní kolo, důležitá telefonní čísla

projekt Republika – ČR – naše vlast 

učebnice – str. 9, 12, 13