Škola v přírodě

Z důvodu přetrvávající nemoci paní učitelky Himmerové, děti odjíždějí na školu v přírodě s paní učitelkou Darániovou.

František Pomahač – zástupce ředitelky

Důležité informace o škole v přírodě

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku ke škole v přírodě, která se bude konat 22.3.  – společná schůzka s 5.A a 5.C od 16.30 v 5.C. Připomínáme  k ŠVP :   kopii očkovacího průkazu, kopii průkazu pojišťovny ( dodat nejpozději do 17.3.2017 tř.učitelce  – pokud bude p.uč. třídní nepřítomna, bude vybírat p.uč. Darániová, tř.uč. 5.C a vedoucí ŠvP ), telefonický kontakt na rodiče ( pokud je změna oproti začátku roku, je potřeba oznámit nejpozději do 17.3.2017). Bezinfekčnost dostanete na této tř. schůzce.

Děkujeme za spolupráci!

Březen

Tento týden probíráme vyjmenovaná slova po S, opakujeme slovesa a v matematice jednotky objemu

Český jazyk  Vyjmenovaná slova p o S – zákeřné dvojice, doplňování, psaní. , pracovní listopad 

Učebnice od str. 94

Sloh – Můj domácí mazlíček – popis

 Napsat  příběh  s vyjmenovanými slovy po S

 Inspirace knihou Rytíře Zbyška

Slovní druhy slovesa

Opakování:

podstatná jména – rod , číslo, pád , vyhledávání pod. jm. v textu

 

Čtení na pokračování Děti z Bullerbynu

 

 

 Matematika Sčítání a odčítání v oboru do 1000, pomocí číselné osy

Sčítání pod sebou

Slovní úlohy s penězi – finanční gramotnost  učeb. str. 43 – 52

Jednotky hmotnosti, objemu  str. 28

Slovní úlohy na procvičování

Opakování jednotek délky , převody, slovní úlohy

Zaokrouhlování na stovky, desítky

Slovní úlohy na násobení a dělení se

 

Geometrie –   procvičování  rýsování kružnic,

                       Hry s geometrickými tvary- sestavování postav a objektů  

 

Prvouka Opakování- živá a neživá přiroda

 Lidské tělo, výživa, zdravý životní styl , životospráva. Význam relaxace pro zdryvý životní styl

DÚ – sestavení jídelníčku – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře do 23. 3.

Doporučené knížky ke čtení

Paní knihovnice nám doporučila tyto knihy pro děti:

 1. Miloš Macourek: Pětka z přírodopisu, pohádky, Žofka, ředitelka ZOO
 2. Ivona Březinová: Lentilka pro dědu Edu, Trosečníci
 3. Tomas Brezina: Klub záhad, Všechna moje strašidla
 4. Miloš Kratochvíl: Puňtičkáři
 5. Roland Dahl: Obr Dobr, Jirkova zázračná medicína
 6. Martina Drijverová: Zlobilky, Nezbedníci
 7. Čapková: Žížalí pomazánka pro Davida
 8. Z.Kovaříková: Za zvířátky k vodě
 9.  Eva Papoušková: Kaspr a telecí
 10. Z.Šebestová: Mami, kup mi štěně
 11. K. Applegaleová: Ivan je jen jeden

Chválím všechny, kteří již odevzdali čtenářské deníky za jejich vedení a přečtené knihy.

Akce na březen_ bruslení_ knihovna

Tento pátek 3.3. jdeme opět bruslit.

Úterý 7.3. Návštěva knihovny: ” Dobrodružství v knihovně”

Pátek 10.3. bruslení

Úterý 14.3 Jeden svět na školách- filmové promítání vstupné 80 Kč

22.3. v 17:00 třídní schůzky- informace ke škole v přírodě

27.3. -31. 3. Škola v přírodě

Plán učiva na únor

20.2. – 24.2. Český jazyk: vyjmenovaná slova po P

                                              zákeřné dvojice

                                              skloňování výjmenovaných slov

                                             komunikační cvičení – rozhovor

učebnice str. 82 – 86

Čtení na pokračování Děti z Bullerbynu

Recitace básně

Kontrola čtenářských deníků

MATEMATIKA:

geometrie – úsečka, přímka, polopřímka, bod

                     trojúhelník, čtverec, obdélník – rýsování

sčítání do 1000 pod sebou

převody jednotek délky

slovní úlohy

Prvouka: SLUNCE A ZEMĚ

 

                   

AJ – úkol

Vážení rodiče,

dnes jsem kontrolovala pracovní listy z pondělní hodiny na téma My friend is a monster. Žáci měli na vypracování 45 minut v hodině, případně dodělat doma. Popsat mohli jen 2 osoby, nikoli všechny. Velmi se mi nelíbil přístup asi poloviny třídy, která dostala za vypracování listu nedostatečnou. Mají vše dodělat přes prázdniny. Pokud tak neučiní, dostanou opět nedostatečnou! Prosím, dohlédněte na dodělání.

Děkuji. Drahorádová.

Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

2. 2. 2017

Ve čtvrtek končí vyučování po 4. hodině.  Žáci, kteří navštěvují školní družinu budou po skončení vyučování v družině.

Škola v přírodě – platba

Děkujeme všem, kdo již ŠVP zaplatil a ostatním připomínám termín, do kterého je potřeba zaplatit.

Částku je třeba zaplatit do 31.1.2017  na účet 7399390267/0100 pod výše uvedeným variabilním symbolem.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.