Přeji krásné prázdniny!

Milé děti, ještě jednou mockrát děkuji za krásné květiny a dárky, které jste mi přinesly. Udělaly mi ohromnou radost. Užijte si prázdniny, plno sluníčka, pohody a odpočinku, nových zážitků i kamarádů. V září se na vás těším. Mám vás ráda 🙂 .

Vaše TU

 

Konec školního roku PÁ 30.6.2017

Už se nám nachýlil konec druhé třídy a my se těšíme na prázdniny, přes které nabereme síly na další školní rok. V pátek se sejdeme v nynější třídě již naposledy v 8 hodin. Nezapomeňte si děti s sebou vzít desky na vysvědčení. Naposledy se rozloučíme s žáky devátých ročníků, a to v 8:45 na hřišti. Poté si vás mohou rodiče vyzvedávat a můžete odcházet na prázdniny 🙂 . 

 

 

Učebnice

Ještě nemáme všechny učebnice, které byly rozdány… V pondělí přinést následující:

Petr –  1x učebnici ČJ, učebnici AJ

Anna – učebnici M, pracovní sešity M a ČJ

Jan, Ela a Klára – učebnici AJ

Mehrzodi – učebnici HV, pomocníček

David – 1x učebnici ČJ, 1x čítanka, učebnici AJ

Lukáš – 1x učebnici ČJ + 37 Kč (náhrada za poškozenou učebnici)

Marek – učebnici AJ + 56 Kč (náhrada za poškozenou učebnici)

Na pondělí ještě nezapomenou děti, které chtějí jít do ZOO, přinést 20 Kč.

Výlet do ZOO 26.6.2017

V pondělí 26.6.2017 navštívíme pražskou ZOO.

Přinést 20 Kč (vstupné 50,-/žák – 30,- z třídního fondu). 

Sraz v 8 hodin v šatnách. 

Návrat kolem 13 hod. (POZOR přijdeme později než bychom končili.)

S sebou: ŽK, svačinu, pití, 2x jízdenka na MHD, lítačka nebo opencard

Konec roku se blíží……… DŮLEŽITÉ INFORMACE!!!

Vyklizení skříněknejpozději do 27.6.2017 – ve středu 28.6.2017 v dopoledních hodinách předávání panu školníkovi.

POZOR! Skřínka bude čistá, bez nálepek či jiných nečistot, co v ní zůstane bude vyhozeno! 

Vrácení učebnicdo pátku 23.6.2017 – Děti přinesou bez obalu a v co možná nejlepším stavu učebnice českého jazyka 2x, čítanky 2x, prvouku, hudební výchovu, angličtinu.

Děti také přinesou učebnici matematiky, pracovní sešit matematiky a českého jazyka. Celé jsme nedokončili a poslouží nám k zopakování učiva po letních prázdninách ve třetí třídě. 

Nové učebnice dostanou děti ve středu 28.6.2017. 

POSLEDNÍ TÝDEN 26. – 29.6.2017 výuka končí vždy v 11:40 hod. 

Mathhiasovi narozeniny

Dnes jsme oslavili poslední narozeniny letošního školního roku. Ještě jednou všechno nejlepší Matthiasi!! 

Zpívání s kytarou

Ke konci roku se nám to hemží akcemi. Příští týden ve čtvrtek nás čeká další, a to Zpívání s kytarou. Tato akce se bude konat během vyučování 8 -9 hod. ve čtvrtek 22.6.2017. Bohužel nám dochází peníze v třídním fondu a jelikož se ještě chystáme do ZOO (v pondělí 26.6.2017), na kterou také mimochodem bude potřeba přispět, musí si každý žák přinést 35 Kč. Kdo z dětí peníze na “zpívání” nepřinese, a to právě do čtvrtka, nebude se moct zúčastnit. 

 

Navštívíme knihovnu

V úterý 20.6.2017 navštívíme městskou knihovnu (pobočka Korunní), program “Jak se žije s postižením”.

“Jak se člověk stane postiženým? A v čem jsou postižení jiní a v čem naopak stejní jako zdraví lidé? V naší besedě se dozvíte, na co je invalidní vozík, bílá hůl či stroj na Braillovo písmo. Děti si vyzkouší znakovou řeč i chůzi s bílou holí. Interaktivní beseda, jejímž účelem je probouzet v dětech tolik potřebnou empatii a pozornost ke svému okolí.”

Sejdeme se v 8 hodin ve třídě, jak jsme zvyklí.

Návrat kolem 11 hodiny, tudíž budeme mít ještě 5.vyučovací hodinu, tedy pracovní činnosti.

S sebou: ŽK, svačinu, pití, psací potřeby, lítačku či opencard nebo lístky na MHD (postačí krátkodobá na 30 min.) 

Odložení Puzzliády

Puzzliáda se přesouvá ze dne 13.6.2017 na úterý 27.6.2017. Bude probíhat v odpoledních hodinách, od 13 hodin. Děti, které byly vybrány a budou přítomny, se budou podílet na skládání puzzle. 

Učivo ČERVEN – Co nám ještě zbývá

Takto jsme se rozloučili s týdnem volna na Černé hoře a teď už nám do konce školního roku zbývá následující:

 

 

 

 

 

Český jazyk

 • psaní – přepisy, opisy textu, diktáty, tvoření vět či slovních spojení
 • podstatná jména, slovesa, předložky – rozpoznání v textu, vyhledávání, skládání do vět
 • spojky – věta jednoduchá a souvětí
 • souvětí se spojovacími výrazy
 • vlastní jména – psaní vlastních jmen, příjmení, názvy měst
 • procvičování měkkých a tvrdých souhlásek – doplňování i,í/y,ý – ústně, písemně (důležité zdůvodnění)
 • párové souhlásky na konci a uvnitř slov – procvičování (důležité zdůvodnění)
 • jednoduchý pracovní postup
 • četba na pokračování –  dokončení Modrého medvídka – zapsání do čtenářského listu
 • čtení s porozuměním
 • čtení s předvídáním
 • poslech čteného textu

Matematika

 • matematické operace s čísly do 100 – sčítání a odčítání, porovnávání
 • zaokrouhlování na desítky čísel do 100
 • násobilka 2, 3, 4, 5 
 • základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu
 • slovní úlohy – zápis/znázornění, výpočet, odpověď
 • geometrie – přímka, polopřímka, úsečka, velikost úsečky

Prvouka

 • hodiny – procvičování
 • savci, ptáci, hmyz, ryby
 • ekosystém “les”
 • ekosystém “rybník, řeka”
 • ekosystém “louka, pole”
 • první pomoc

Domácí příprava – je velmi podstatné plnit domácí přípravy, případně procvičovat samostatné úkoly či na internetu (na internetu je k nalezení mnoho cvičení)

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#selid

http://www.pancelcino.cz/

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.