Den veselých hlaviček

I v naší třídě se našli jedinci, kteří si udělali den 18.4.2018 veselejší než obvykle 🙂 .

Den veselých hlaviček

Ve středu 18.4.2018 pořádá školní parlament akci s názvem DEN VESELÝCH HLAVIČEK. Každý si může vzít na hlavu cokoli veselého. Namalovat, vyrobit, paruky, klobouky 🙂 ….

Divadelní představení 17.4.2018

V úterý 17.4.2018 navštívíme divadlo GONG, představení s názvem ZÁHADA HLAVOLAMU. Představení začíná v 10 hodin. 

Sejdeme se v 8 hodin ve třídě, jak jsme zvyklí, a odcházet budeme na konci první vyučovací hodiny. Vrátíme se během 5. vyučovací hodiny.

S sebou: ŽK, lítačku nebo opencard nebo 2 lístky na MHD!!!!!!!!!!, svačinu, pití, penál a pracovní sešit vyjmenovaná slova a pracovní sešit slovní druhy do ČJ.  

A děti nezapomeňte na slušné oblečení, jdeme přece do divadla 🙂 .

Pondělní HV 16.4.2018

Na pondělní hudební výchovu 16.4. 2018 si každý žák přinese dvě čajové lžičky 🙂 . 

 

 

 

 

Škola v přírodě – Čeřínek

S velkou radostí oznamuji, že škola v přírodě se konat bude 🙂 . Veškeré bližší informace (odjezd, příjezd, seznam věcí,…) vám poskytnu v týdnu od 7.5.2018, tedy 14 před odjezdem. 

Vážení rodiče, prosím o spolupráci. Neznáte nějakého dopravce, kterého bych mohla oslovit? Bus by stačil menší do 25 osob. Případné kontakty mi pošlete e-mailem, děkuji. 

Matematický KLOKAN 2018

Přikládám slíbené zadání matematického KLOKANA, kategorie CVRČEK, který jsme letos absolvovali poprvé. Příští a následující roky nás vždy v březnu čekají další. 

UČIVO 9.4.-13.4.2018

Český jazyk

 • trénink písma – písanka, diktát, volné psaní, opis, přepis
 • procvičování vyjmenovaných slov a příbuzných po F, Z, B, L , M, P
 • vyhledávání podstatných jmen, sloves, předložek a spojek ve větě
 • skloňování podstatných jmen – rod, životnost, číslo, pád
 • slovesa – skloňování sloves
 • práce s textem
 • četba, čítanková četba, četba na pokračování – Pan Buřtík a pan Špejlička
 • četba vlastní knihy – každou středu
 • rozvoj slovní zásoby – vymýšlení slov a vět

Matematika

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel
 • pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • řády čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě – stovky, desítky, jednotky
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • násobení a dělení – malá násobilka
 • slovní úlohy 
 • převody jednotek – jednotky času, délky, hmotnosti a objemu
 • geometrie – obdélník, rýsování ve čtvercové síti

Prvouka

 • sluneční soustava
 • horniny a nerosty 

Toulcův dvůr 4.4.2018

Ve středu 4.4.2018 po velikonočních svátcích navštívíme Toulcův dvůr, program s názvem “Půda základ života”

Sejdeme se v 8 hodin v šatnách. Přicházet budeme kolem půl jedné, tedy na konci 5. vyuč. hodiny

Cena 90 Kč. Děti, které nemají dostatek peněz v pokladně, nemohou s námi jít a zůstávají ve škole. 

S sebou: ŽK, svačinu, pití, opencard nebo lítačku nebo lístky na MHD

Akce v měsíci DUBNU

PO 2.4.2018 Velikonoční pondělí – státní svátek

ST 4.4.2018 Toulcův dvůr 

ST 11.4.2018 Den otevřených dveří

ÚT 17.4.2018 Divadlo Gong

ST 18.4.2018 Den veselých hlaviček

PO 30.4.2018 Ředitelské volno

Program prevence

V pondělí 26.3.2018 nás navštívili s preventivním programem – komunikace a respekt. Děti slyšely nové termíny, ale i stále opakující se slova o respektování ostatních kolem sebe a také komunikaci mezi sebou.