Ředitelské volno 20.10.2017

V pátek 20.10.2017 je ředitelské volno, jelikož se z našich tříd stanou volební místnosti. 

Třídní fotografie

Zanedlouho nám přijdou fotografie, každá stojí 40,- a bude placeno z třídního fondu, tedy uvidíte na vašem účtě, že bylo odečteno 40,-/žák za foto. 

Pracovní činnosti ÚT 17.10.2017

Na úterní pracovní činnosti 17.10.2017 si děti přinesou spadané listí. Každý alespoň 5 listů, NE suché s nimi se nedá pracovat. 

 

 

 

UČIVO 16.-19.10.2017

Český jazyk

 • trénink písma – písanka, diktát, volné psaní
 • význam slov – slova souznačná, citově zabarvená, nadřazená, podřazená, souřadná
 • souvětí – spojovací výrazy
 • stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • sloh – popis
 • četba, čítanková četba, četba na pokračování – Mach a Šebestová 
 • rozvoj slovní zásoby – vyprávění

Matematika

 • porovnávání čísel
 • +/- do 1000 bez přechod přes desítku
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • slovní úlohy 
 • geometrie – měření, rýsování úseček, shodnost a střed úseček

Prvouka

 • dopravní výchova – závěrečné opakování
 • pravidla společenského chování
 • důležitá telefonní čísla – přivolání pomoci

Změna ve čtvrtek

Ve čtvrtek 12.10.2017 bude 4.vyučovací hodinu místo výtvarné výchovy hudební výchova, kdy budete mít paní učitelku Štempákovou. Nezapomeňte si vzít učebnici HV a sešit HV! 

Žofka má narozeniny!

Ještě jednou přejeme všechno nejlepší! 🙂

Bruslení 10.10.2017

V úterý 10.10.2017 půjdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodiny ve třídě a na zimní stadion HC Slavia Praha budeme odcházet společně po 8 hodině. Bruslení probíhá v čase od 8:45 do 9:30

3. a 4. vyuč. hodinu budeme mít ČJ + M a 5. vyuč. hodinu budeme mít PK.

Povinné vybavení: vhodné oblečení (jiné než do třídy i ponožky), brusle, helmu, rukavice – bez tohoto vybavení nelze bruslit! 

Kdyby někdo neměl helmu, lze ve škole zapůjčit, ovšem není jich mnoho a děti se musí přihlásit ještě před 8 hodinou! 

Kontrola ŽK

Dne 4.10.2017 proběhla kontrola ŽK. U některých dětí stále chybí:

okopírovaná karta zdravotní pojišťovny

variabilní symbol

podpis pod školním řádem

podotýkám, že podpis u známek (alespoň) 1x měsíčně, je nutný!!!

Stále od některých nepřišla platba na družinu a třídní fond. 

Mehrzodi má narozeniny!

Ještě jednou všechno nejlepší! 🙂

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.