Archiv Únor, 2018

Filmový festival “Jeden svět”

Filmový festival JEDEN SVĚT jsou dokumentární filmy s tématikou lidských práv na světě. 

Naše třída společně s ostatními třetími třídami naší školy navštíví v pondělí 5.3.2018 kino PONREPO, kde shlédneme tři krátké filmy s názvy Hadí dívka, Lenno a jeho rybka a Rozárka a kuchařky bez domova. 

Sejdeme se v 8 hodin v šatně. Promítání začíná v 9 hodin. Návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny. Následně budeme mít ČJ a M. 

S sebou: ŽK, sešit M-procvičování, psací potřeby, svačinu, pití, lítačku nebo opencard nebo 2x lístek na MHD

Akce v měsíci BŘEZNU

PO 5.3.2018 Filmový festival “Jeden svět” – kino PONREPO 

ÚT 13.3.2018 SuperStar, 3. rodičovská kavárna

ST 21.3.2018 Jarní/velikonoční jarmark 

ST 21.3.2018 Třídní schůzky

ČT 22.3.2018 Bruslení – poslední v tomto školním roce

ČT 29.3.2018 Velikonoční prázdniny

PÁ 30.3.2018 Velký pátek – státní svátek

Výtvarná výchova a prvouka

Na čtvrteční výtvarnou výchovu 1.3.2018 si děti přinesou noviny (černobílé ne barevné) a také kelímek nejlépe od tvarohu nebo něčeho podobného, ne moc malý ani velký, budeme set trávu. 

Na páteční prvouku 2.3.2018 leták z jakéhokoli obchodu nejen potraviny. 

Pokud by někdo měl více novin či letáků nebo kelímků, bude se  to hodit, může tak pomoci i ostatním zapomětlivkám :-). 

Bruslení 26.2.2018

Kino 27.2.2018

Na poslední chvíli ještě máme v únoru potvrzeno kino, do kterého půjdeme v úterý 27.2.2018 na film s názvem Earth: Den na zázračné planetě. Film bude hrazen z třídního fondu 99 Kč/žák, žáci, kteří mají na účtu v online pokladně nedostatek se nebudou moci filmu zúčastnit. 

Zároveň prosím o kontrolu účtu, protože v třídním fondu máme mít cca 400 Kč/žák, tyto peníze nijak nesouvisí s penězi za družinu, přestože jsou peníze na jednom účtu. 

Sejdeme se v 8 hodin v šatnách, odkud budeme společně odcházet. Návrat kolem 11:30 hod. 

S sebou: ŽK, svačina, pití, opencard nebo lítačku nebo 2x lístek na MHD!!!!!!

Po návratu se budeme věnovat pracovním činnostem. Nutno doplnit kufříky o lepidla, nůžky a jiné pomůcky, které dětem neustále chybí a jsme tak limitování při práci. 

Procvičování na jarní prázdniny

Milé děti,

nezapomeňte, že týden je docela dlouhá doba na to, že se dá mnoho zapomenout. Proto procvičujte i během dní volna. Výběr nechám na vás, co vám úplně nejde, to víte sami. 
Nebo si můžete procvičovat na internetových stránkách: http://skolakov.eu/

nebo také na těchto stránkách, kam máte přihlašovací údaje v ŽK http://www.proskoly.cz/

a také spousta jiných na které dokážete narazit sami.

Co už mám umět? 

ČJ

stavbu slova – kořen slova, předpona, přípona

poznám větu – začátek a konec; poznám odstavec

umím vyjmenovaná slova po F, Z, B a L a také už se učím po M

poznám slovní druhy – umím všechny vyjmenovat; vyhledám podstatné jméno, sloveso, předložky a spojky; u podstatných jmen umím určit rody (mužský, ženský a střední) a také číslo jednotné nebo množné

M

sčítám a odčítám do 1000 (typ: 550 + 360 = ?, 467 – 67 = ?, 398 – 6 = ?, 693 + 300 = ?, apod.)

sčítám a odčítám do 100 s přechodem desítky (typ: 65 – 47 = ?, 38 + 56 = ?)

malou násobilku ovládám jako když bičem mrská 🙂 (násobení a dělení!)

slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením, o x více nebo o x méně

porovnávám, zaokrouhluji na desítky i stovky

geometrie – bod, přímka, úsečka, vyhledám střed úsečky, změřím délku úsečky, poznám geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a tělesa (krychle, kvádr, koule, kužel, válec, jehlan), převádím jednotky času a délky

Nezapomeň se podívat na prvouku, hlavně na to, co máme v sešitě. Nebo si stačí prolistovat učebnici a připomenout si, co jsme už probrali. 

Čtenářská dílna – čtenářský deník

Čtenářská dílna

V druhém pololetí již nebudeme ve středu chodit plavat, proto budeme mít více času na čtení, které je velmi důležité. Každou středu budeme mít 5. vyučovací hodinu čtenářskou dílnu, kam si všechny děti budou nosit svoji knihu, kterou mají rozečtenou. Pokud by děti někdy knihu zapomněly, v naší třídní knihovničce se nějaká zajímavá také najde. 

Každý žák bude číst sám (tzv. tiché čtení), během čtení bude paní učitelka zjišťovat, jakou knihu dítě čte, o čem kniha je nebo kdo je hlavní postavou atd. – ne vždy u všech, ale postupně

V knize by měl být příběh, žádný časopis či komiks. Počet stran i žánr je libovolný. 

Ke čtení si děti mohou na celé pololetí přinést polštářek, bude jistě lepší, když budeme sedět/ležet jinde než v lavici, tak aby to bylo všem pohodlné. (polštářkům vyhradíme místo u nás ve třídě, děti ho nebudou nosit každý týden sem a tam)

Čtenářský deník

Zároveň se založením čtenářské dílny si založíme i čtenářský deník, jsme již třeťáci a budeme přečtené knihy zaznamenávat. 

Na středu po jarních prázdninách, tedy 21. 2. 2018 si každý žák přinese deník (formát A5 s linkami a hlavně tvrdými deskami, aby vydržel nejenom toto pololetí, lepší bude lepená vazba, protože kroužková vazba může vadit při psaní). V tuto středu budeme společně deníky podepisovat a zapíšeme si tam, co vše by v zápise do čtenářského deníku nemělo chybět. 

Za pololetí si děti zapíší tři knihy, nemusí to být zápisy pouze těch knih, které budou číst ve škole. Aby paní učitelka stihla vše přečíst, zkontrolovat a ohodnotit, konečné datum bude čtvrtek 31. 5. 2018, kdy všechny děti deníky přinesou. 

Knihovna – pitva knihy

David má narozeniny!

Ještě jednou přejeme všechno nejlepší 🙂 .

Matematika

I takhle pracujeme v hodinách matematiky, modelovali jsme různoběžky a rovnoběžky.