Archiv Červen, 2018

Krásné prázdniny!!!

Milé děti, 

především vám všem moc děkuji za krásné dárky, kterými jste mi udělaly ohromnou radost!! Děkuji!! 

Dále jménem naší školy děkujeme za velmi krásný příspěvek do nadačního fondu ZŠ Eden, který činil před 4 500 korun. Skvělé!! 

A nakonec vám všem ještě jednou přeji krásné prázdniny, plné sluníčka, odpočinku, nových přátelství a zážitků, o kterých mi budete vyprávět v září ve stejné třídě. 

RUNandHELP

Charitativní běh – RUNandHELP

Jak můžete vidět, zvládli jsme běžet všichni a byli jsme velmi šikovní, někdo by běhal i déle, ale museli jsme nechat prostor i starším žákům. Prosím, kdo přispěje a přinese “vyběhané” peníze, tak prosím ve čtvrtek nebo v pátek 28.-29.6.2018. Děkuji za spolupráci a za pomoc. 

 

Návštěva Pražského hradu

Návštěva Pražského hradu

Na konci školního roku jsme měli skvělou příležitost a navštívili jsme Pražský hrad. Konkrétně jižní křídlo, kde bylo mnoho salónků. V nich mimo jiné přijímá prezident ČR zahraniční návštěvy, úspěšné sportovce nebo tam také jmenuje ministry do svých funkcí. Tyto prostory byly postaveny za vlády Rudolfa II., a poslední velká rekonstrukce proběhla za vlády Marie Terezie. O těchto významných osobnostech se více dozvíme ve 4.ročníku. Viděli jsme mnoho nástěnných koberců neboli gobelínů či tapisérií, také na všem zlaté zdobení, lustry z českého křišťálu, porcelán z Paříže z 19. století nebo skříně s doby barokní. Nahlédli jsme také do dvou největších sálů, a to Rudolfovy galerie a Španělského sálu, kde se konají koncerty pro veřejnost. Vše Vám děti mohly ukázat na fotografiích, protože měly dovoleno si místnosti a jejich vybavení fotit.

Vycházka na Pražský hrad 25.6.2018

V pondělí 25.6.2018 se půjdeme podívat na Pražský hrad. Prohlídka je zdarma. Vycházka bude na celé dopoledne, vrátíme se tedy na konec vyučování v 11:40 hod. Zač. prohlídky v 9:00 hod. 
SRAZ – Nejpozději v 7:50, protože musíme již před 8 hodinou vycházet!!!! Buďte dochvilní!!!! (kdo nepřijde včas, bude muset zůstat ve škole!)

S sebou: ŽK, svačina + dostatek pití, pokrývka hlavy, lístky na MHD nebo opencard nebo lítačku!!! 

Dopravní hřiště 21.6.2018

RUN AND HELP – nový termín

Máme nový termín charitativního běhu “RUN AND HELP”, který se bude konat v úterý 26.6.2018. Naše třída poběží hned v 8 hodin ráno, tedy sejdeme se v 8:00 v šatnách, kde budou všichni připraveni (převlečeni) vyběhnout. Kdo nemůže běhat, půjde s námi, tedy bude také připraven k odchodu. 

Vyúčtování školy v přírodě

Všem žákům, kteří se účastnili školy v přírodě, bylo do školní online pokladny vráceno 538 Kč. 

Žákům, kteří nemohli jet, ale školu v přírodě zaplatili, byla vrácena celá částka. 

Dopravní hřiště 21.6.2018

Ve čtvrtek 21.6.2018 půjdeme na dopravní hřiště. Sejdeme se v  8:00 v šatnách a vyrazíme pěšky, nevím, zda půjdeme celou cestu, ale je možné, že ano. V 10:00 hod nám začíná výuka na dopravním hřišti.  Nazpět pojedeme tramvají a návrat do 11:40, jako nám končí vyučování.

S sebou: ŽK, svačinu, pití, lístky na MHD nebo opencard nebo lítačku!!!, helmu na kolo (kdo má vlastní, vezme s sebou!)