Provoz školy v období od 25.5. do konce školního roku

  • škola bude otevřená od 7,30 hod
  • děti budou mít roušku a náhradní na výměnu
  • do budovy se vstupuje vchodem do šaten, vrátnicí
  • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
  • děti se budou přezouvat před třídou 
  • všechny místnosti družiny fungují jako jídelna ( 3.B bude ve Skokanech )
  • do jídelny se jde ihned ze třídy, po obědě se vracíme do třídy a děti odcházejí rovnou ze třídy ve 12 hod domů. Ostatní děti, co nejdou ve 12 hod domů, ve třídě zůstanou a odchází ve 14 hod domů.
  • děti si vezmou do školy penál, učebnice ČJ, M a PK, k nim i pracovní sešity. Dejte dětem i něco na čtení.
  • nezapomeňte na pití i svačinu a dobroty, které jim zpříjemní pobyt ve škole
  •  

Plán učiva 25. – 29.5. p.uč.Ritterová

 
ČJ – učebnice str. 106 – 109  SLOVESA ( čas, osoba a číslo )
      – pracovní sešit str. 66 až 69 celé doplň
      – Vyjmenovaná slova hrou – str. 47, cv. celá strana
                                                        – str. 48, celá stránka
      – páteční diktát – učebnice str. 106, cv. 4 a)
     
 
 M – ústně – zelená učebnice – Dělení mimo obor násobilek – str. 36, 38, 40
      – písemně do sešitu – str.40, cv.14
      – pracovní sešit – str. 27, 28 a 29 celé 
 
PK – učebnice – str. 67 – Pečujeme o své zdraví – obrázek namaluj do sešitu a nauč se cv.3.
      

Angličtina 25.5. – 29.5. paní uč. Buňková

tretaci od 25.5

Angličtina 25.5. – 29.5. paní uč. Svobodová

AJ, 3.trida do 29.5

Angličtina 25.5. – 29.5. paní uč. Kotápišová

AJ3 – 11. týden

 

Angličtina – Kotápišová

úterý

zopakuj si sloveso mít

he has got [hí hes got] – on má

he´s got [hís got] – on má – zkráceně

she has got [ší hes got] – ona má

she´s got [šís got] – ona má zkráceně

pusť si video – https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&t=15s

PS 66/2 – Tvoř věty podle obrázku. (On má…/On je…, Ona má…/Ona je…)

středa

uč. 54/přečti si komiks (I can make everybody small. – Můžu každého udělat malým.; Hide – schovat; glue – lepidlo; My feet – moje nohy; I can´t move. – Nemůžu se hýbat.; secret – tajemství)

PS 69 – Podle komiksu

čtvrtek

zopakuj si nová slovíčka (žena, muž, dítě, kluk, holka, pes, dlouhý, krátký, vysoký, tlustý, hubený, starý, mladý)

PS 72 – zkontroluj, jak si pamatuješ lekci 7 (na konci nezapomeň vybarvit, jak se Ti dařilo)

zadání -cv.1 – vím/nevím, jak se anglicky řekne

cv. 2 – kresli podle zadání

cv. 3 – k větám piš správné číslo obrázku (jaké má kdo vlasy)

Prázdninový provoz družiny

https://sd.tridy.zseden.cz/2020/05/18/druzina-v-dobe-prazdnin/

Angličtina – paní učitelka Svobodová

AJ, 3. třída do 22.5

Angličtina – paní učitelka Buňková

tretaci od 18.5

Angličtina – paní učitelka Šimšová

Aj 3. třídy 18. – 22. května

Angličtina – paní učitelka Kotápišová

AJ3 – 10. týden