Týdenní plán (17. – 21. 6.)

ČESKÝ JAZYK

slovesa – čas, osoba, číslo

učebnice – str. 107 – 114                                                            

pracovní sešit – str. 68 – 73

písanka 2. díl – odevzdat hotovou v pondělí 17. 6.

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

písemné násobení jednociferným činitelem

učebnice 3. díl – str. 51, 52

pracovní sešit 2. díl – str. 31 – 36

geometrie – opakování

pracovní sešit geometrie – str. 23, 24

PRVOUKA

Péče o zdraví, ochrana zdraví, tísňové volání 

učebnice – str. 67 – 75

Co nás čeká v červnu – aktualizace

Milí rodiče,

v červnu nás čeká:

  • 3. 6. – divadelní představení O líné babičce, Divadlo v Dlouhé, cena: 140,- Kč (bude odečteno z třídního fondu ve školní pokladně), odchod po 1. vyučovací hodině, návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny, s sebou: svačina, pití, průkazka/lístek MHD, žákovská knížka, penál, 1. a 5. vyuč. h. podle rozvrhu
  • 12. 6. – Den naruby – výuku povedou žáci z 9. tříd, věci do školy dle rozvrhu
  • 14. 6. – výlet do Legolandu (pro přihlášené děti) – děti, které nejedou budou rozděleny do jiných tříd (bude zapsáno v ŽK)
  • 18. 6. – charitativní běh Run and help – 1. vyučovací hodina, další hodiny podle rozvrhu
  • 28. 6. – vysvědčení- 1. vyučovací hodina

Týdenní plán (10. – 14. 6.)

ČESKÝ JAZYK

podstatná jména – rod, číslo, pád

slovesa – čas minulý, přítomný, budoucí

učebnice – str. 104 – 108                                                             

pracovní sešit – str. 66 – 69

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

písemné násobení jednociferným činitelem

učebnice 3. díl – str. 45 – 49

pracovní sešit 2. díl – str. 31, 32

pracovní sešit geometrie – 

PRVOUKA

Zdraví, naše tělo

učebnice – str. 64 – 69

Legoland – doplňující informace

Vážení rodiče,

protože se nám ve všech třídách množí dotazy ohledně Legolandu, potřebných věcí a storno podmínek, zde máte všechny doplňující informace. Ofocenou přihlášku, s jejíž podmínkami jste souhlasili a podepsali je, najdete v předchozím příspěvku.

Stručně zde:

Sraz je v pátek 14. 6. ve 3:00 ráno u školy (tedy v noci ze čtvrtka na pátek). Návrat je ten samý den kolem 24:00.

S sebou je nutné mít: platný cestovní doklad, tedy pas nebo občanský průkaz. Budu kontrolovat u autobusu a kdo nebude mít, nemůže s námi odjet. 11 Euro na vstup do Legolandu (ideálně v drobnějších mincích). Podle uvážení kapesné na občerstvení či Lego. Jídlo na celý den, doporučujeme vše, co se jednoduše nekazí. Případně si děti mohou koupit jakékoliv jídlo podle svého uvážení (v Legolandu je množství občerstvovacích stánků). Hromadný oběd zajišťovat nebudeme. Pokud by mělo být špatné počasí, je lepší přibalit pláštěnku. Věci do autobusu – malou hru, polštářek, deku na spaní (budou si nechávat přes den v autobuse). Omezte prosím jakékoliv objemné věci, plyšáky apod. 

Děti si smějí vzít mobilní telefon, mp3 přehrávač, PSP apod., ale jen na vlastní nebezpečí. Dětem, kterým se dělá v autobuse špatně, nezapomeňte přibalit Kinedryl. 

Vše ostatní naleznete v přihlášce. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu Vaše již přihlášené dítě zájezdu nezúčastnilo, postupujte prosím podle informací napsaných tam. Zájezd je zaplacený, je třeba jakákoliv storna co nejdříve řešit přímo s cestovní kanceláří. Žádní náhradníci na zájezd nejsou a paní učitelky nebudou přijímat děti z jiných tříd. Pokud by Vaše dítě nejelo, nejpozději 10. 6. sdělte tuto skutečnost třídní učitelce, kvůli pojištění, které zajišťuje škola. Pokud by tř. učitelka o Vašem stornu nevěděla, platili byste školní pojištění zbytečně.

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Šmídová

Odevzdání písanky

Milí rodiče,

do 17. 6. mají děti odevzdat hotový 2. díl písanky.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Legoland – foto přihlášky

Milí rodiče,

pro ty z vás, kteří nemohou najít přihlášku do Legolandu (kvůli informacím k odjezdu a případným storno podmínkám) posílám foto obou stran.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Autorské čtení

Milí rodiče,

ráda bych vás pozvala v pondělí 24. 6. od 16:00 na autorské čtení vašich dětí, při kterém vám představí svoje příběhy z dílny psaní. Nebudou číst všechny děti, ale jen ty, které chtějí. Zváni jsou ale samozřejmě úplně všichni. Drobnému občerstvení pro naše autory se nebráníme. 🙂

Přijďte, bude to stát za to! 🙂

Těším se na viděnou.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (3. – 7. 6.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova, slovní druhy – průběžné souhrnné opakování

podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

učebnice – str. 98 – 103                                                              

pracovní sešit – str. 52, 64, 65

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek 

geometrie – tělesa

učebnice 3. díl – str. 32 – 36

pracovní sešit 2. díl – str. 29, 30

pracovní sešit geometrie – str. 22

PRVOUKA

Živočichové – stavba těla, čím se živí

učebnice – str. 58 – 61

Legoland – důležité informace

Milí rodiče,

blíží se nám výlet do Legolandu, všechny důležité informace máte na přihlášce, přesto raději upozorňuji na to, že je potřeba, aby každé dítě mělo svůj cestovní pas a kromě kapesného na běžnou útratu také 11 Euro na vstup. Tyto peníze se budou vybírat před příjezdem do Legolandu v Německu cestovní kanceláří, paní učitelky je vybírat nebudou. 

Děti, které nejedou, půjdou do jiné třídy (přesnou třídu jim sdělím ve čtvrtek 13. 6.).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (27. – 31. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova, slovní druhy – průběžné souhrnné opakování

citoslovce

podstatná jména – rod, životnost

učebnice – str. 95, 98 – 100                                                               

pracovní sešit – str. 51, 62 – 64

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek – násobení dvojciferných a trojciferných čísel

geometrie – tělesa

učebnice 3. díl – str. 28, 29, 50

pracovní sešit 2. díl – str. 27 – 29

pracovní sešit geometrie – str. 21

PRVOUKA

Živočichové – stavba těla 

učebnice – str. 58, 59