Archiv Květen, 2018

Sportovní den – čtvrtek 31.5.

Ve čtvrtek se neučíme, máme sportovní den ke Dni dětí. Dětem dejte jen svačinu, pití, plus sportovní oblečení a tužku, aby si mohly zapisovat výsledky. Sraz je ve třídě v 8 hod.

Run and Help – 13.6.2018

Ve středu 13.6. se od 8 hod uskuteční běh Run and Help pro dobrou věc, ale i pro své zdraví. Děti si vyberou svého sponzora ( maminku, tatínka, babičku …. ) a domluví se s ním, kolik mu zaplatí za uběhnuté kolo na atletickém stadionu ( 10 nebo 20 nebo 50 nebo cokoliv ). Více informací máte na rozdaném letáku, který mi po dětech musíte vrátit zpět. Sraz ve třídě. Děkuji.

Plán učiva do 1.6

Slabikář str. 106 a dále čteme denně jednu stránku

Čítanka str. 36 a pokračovat dále o jednu stranu denně

Písanka str. 11 a denně ve škole píšeme jednu stránku s novým písmenkem, je to na přeskáčku. Domácí úkoly budou vždy dopsat jednu stránku se slovy nebo větou.

Matematika str. 63, ale budu dětem dávat i nakopírované příklady, které si budou lepit do sešitu. V učebnici již přeskakujeme a průběžně procvičujeme sčítání a odečítání více čísel, viz. včerejší úkol.

Prvouka str. 62 hodiny až str. 65 Ája jde nakupovat

Pasování na čtenáře

V pondělí 4.6. od 17 hod máme v naší třídě pasování dětí na čtenáře, naší paní ředitelkou. Žáci předvedou, před vámi rodiči, jak se naučili za rok číst. Ode dneška si mají číst v čítance na str. 33 Dva mrazíci. Účast povinná, aby dětem nebylo líto, že jste si na ně neudělali čas !!!

Nepovinný AJ

Děti, co mají ve čtvrtek AJ, ho nemají a naopak děti, co mají AJ v úterý ho mají, protože přišly o 2 hodiny. Pokud má některé dítě v uvedené době kroužek, nepřijde a nový list mu dám domů.

Pondělí 7.5. jdeme na Gutovku

V pondělí 7.5. půjdeme od druhé hodiny na Gutovku. Sportovní oblečení na sebe. Návrat v 11.45 hod. Pokud bude pršet, jsme ve škole celý den.