Různé

  • někomu došlo lepidlo, děti ví, jen se jich prosím, zeptejte
  • na tripartitní schůzky – jeden termín = jeden žák, když je místo plné, vyberte jiný termín, děkuji
  • prosím čtěte a hláskujte denně, písmen přibývá a někdo je ani nepojmenuje, nemůže pak pracovat ani v pracovním sešitě ani na koberečku
  • kobereček je důležitý pro správné složení a rozložení slova – analýza a syntéza, bude potřeba pro další psaní, musí to trénovat, ve škole děláme cca 5 slov, diktovaných po písmenkách, pak je čteme, někdo hledá písmena, protože si není jistý tvarem – jak vypadá, děkuji

info web školy

Adaptační kurz prvních tříd

Prvňáčci zasadili svůj strom

 

 

Comments are closed.