Týdenní plán 3. – 7. června 2019

matematika

 • krokování, rovnice, přepis
 • dokresli a doplň
 • parkety
 • mince
 • barevné trojice
 • krychlové stavby
 • vláčky
 • PS do str. 110

český jazyk

 • písanka dokončit
 • Lili a Vili dokončit
 • napiš pohled
 • prvky výrazného čtení
 • plynulost čtení
 • dobrovolný úkol – vymysli zaklínadlo, aby přivolalo déšť, zapiš do sešitu
 • W, w, Q, q, X, x
 • naučit písničku abeceda – na melodii “pásla ovečky” – jen písmena abecedy

prvouka

 • léto na poli
 • léto v lese
 • opakování
 • PS do str. 78, 79

 

 • opakování z matematiky, českého jazyka a prvouky

 

 • 10. 6. divadlo Ponec, 90 Kč ze ŠOP, s sebou svačinu a pití

Comments are closed.