Plán učiva 13.1.-17.1. 2020

ČJ

-opakování učiva

PS-do str.6-Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova P,B

-učebnice str. 62

Umím psát na cestách II. díl do str. 14

-opis, přepis, diktát

-čtení

M

Hejného metoda PS- do str. 58

-výstaviště, slovní úlohy

-geometrie

-násobilka 2,3,4

-desetiminutovka

PK

Naše zdraví

-hygienické návyky, prevence, správné čištění zoubků

HV

-zpívání písní s hudeb. doprovodem

-Dělání, str.22

VV,PČ

Koláž

Péče o ptáčky v zimě

TV

Lezecká průprava-žebřiny

Comments are closed.