Plán učiva 6.4. – 8.4.

ČJ

Víte děti, kdy píšeme velká písmena? Jistě tušíte…

Všechna vlastní jména osob a zvířat píšeme s velkým počátečním písmenem. Například: Jana, Markétka, Emma, Dvořák, Alík, Václav.

Také jména států, měst, vesnic, řek, pohoří a hor píšeme s velkým počátečním písmenem. Například: Česká republika (Česko), Brno, Lhota, Vltava, Krkonoše, Sněžka.

PS- str. 30-31- doplňte

-do sešitu děti přepište a doplňte na str. 31/ cv. 1( Běží…..)

Učebnice str. 84-87- nahlas  si to přečtěte a slovně doplňte

M

-dále si opakujeme násobilku, násobení, dělení

-seznámíme se s násobilkovou řadou 8

PK

Téma: Ptáci a jejich hnízda (str. 51)

         -do sešitu proveďte krátký zápis, z toho, co jste se v učebnici dozvěděli (vyjmenujte ptáky,             nakreslete obrázek)

          Velikonoce- zapište do sešitu hlavní symboly Velikonoc (pomlázka, barvení vajíček, jaké pokrmy se připravují….), nakreslete obrázek

 

Výchovy 2 (6.-10.4.2020)

AJ

Milí druháčci

 

 

 

 

 

Comments are closed.