český jazyk 1. – 5.6.

Děti,

zopakujte si, co jsou předložky v úkolech na tomto pracovním listě. předložky

Připomeňte si, co jsou obecná a vlastní jména. Vytiskněte si jednu stránku. Jednou barvou zakřížkujte jména obecná a druhou barvou jména vlastní. Kdo nemůže vytisknout, děti ze stránky vypíší na papír nebo do sešitu pod sebe pouze jména vlastní s velkým písmenem. jména obecná a vlastní

Přepište do sešitu nebo na volný list papíru tuto hádanku.

Sluníčko

Časně ráno vychází,

po nebi se prochází.

V poledne je nejvýše

střechy zlatem popíše.

Přečtěte si a splňte čtení Obrázek od maminky na počítači a hrajte ANO – NE. Kdo nemůže, přečte si v článek v  ČÍT, stačí od s. 98 po 99.

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek3.htm

Comments are closed.