Archiv Září, 2020

Týdenní plán 29. 9. – 1. 10.

ČJ – ě – správné tvary na konci slov (uč. 12), di, ti, ni (uč. 13), měkké a tvrdé souhlásky a psaní i, í, y, ý  (uč. 14)

MAT – jízdní řády, dřívkové obrazce a kachlíky – obvod, obsah, násobilka 3 – opakování

PK – obec a město, velkoměsto, hlavní město,  vlast, stát, státní znaky, vlajka, hymna

Oslava 60. výročí školy

Ve čtvrtek 1.10.2020 slaví naše škola velké výročí založení, a to celých 60 let. Dopoledne proběhne program pro všechny žáky a odpoledne od 15 hodin pak program pro rodiče a přátele školy. Jste srdečně zváni, jen je nutné se dopředu zaregistrovat (rodiče, přátelé školy) na e-mailu oslava60@zseden.cz. V pátek 2.10. je pak ředitelské volno.

Týdenní plán 21. – 25. 9. 2020

Matematika – opakování: autobus, parkety, sousedi, výstaviště, tyče

Český jazyk – abeceda, popis, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni (Uč. 11–13)

PV – bezpečnost na ulici, cyklista, vybavení kola, Česká republika, vlajka, znaky, území, Sv. Václav

Fotografie ze školy v přírodě

Výběr fotografií ze školy v přírodě.

Všechny fotografie můžete zhlédnout a stáhnout v galerii na Zoneramě. Heslo sdělím dětem ve škole.

Muzeum Policie ČR a dopravní hřiště – čtvrtek

Návštěva Muzea Policie ČR proběhne ve čtvrtek 24.9. Ze školy půjdeme v 9 hodin, od 10 h navštívíme muzeum a dopravní hřiště. S sebou tento den helmu, penál, ŽK, věci na ANJ.

Fotografování třídy – úterý

Fotografování třídy proběhne v úterý 22.9. od 10:20 h.

Třídní schůzky

Třídní schůzky plánované na 29. 9. 2020 se neuskuteční v klasické podobě ve škole, ale předáním informací písemnou (elektronickou) cestou – dopis paní ředitelky + dopis pana učitele (viz níže). K dispozici vám budou pedagogové k případným konzultacím (po předchozí domluvě) dne 23. 9. odpoledne po pedagogické radě.

Dopis paní ředitelky

Dopis pana učitele (doplněno 21.9.)

Informace

Školní pokladna  >>> V průběhu září by žáci měli mít ve školní pokladně tyto částky k uskutečnění plateb: A) 1. pololetí školní družiny (září – prosinec): 1.600 Kč, B) třídní fond (TF) na 1. pololetí: 300 Kč

Plavání >>>  Začíná tuto středu 16.9. a bude každou středu 4. a 5. vyučovací hodinu. S sebou plavky, ručník, mýdlo, popř. pantofle. Koupací čepice není nezbytná, ale pro dívky je doporučená. Dívky mají spletené vlasy nebo culík. Chlapci nemají mít kraťasové plavky (jsou pak mokré a studí) a dívky dlouhé náušnice.

Bruslení >>> Bude probíhat nepravidelně. Lekce se letos platí ze ŠOP, a to 30 Kč za lekci. Termíny jsou zatím čtvrtek 8.10. a čtvrtek 5.11. S sebou v batohu nebo sportovní tašce brusle, helmu, rukavice, sportovní oblečení a náhradní oblečení (tričko, ponožky). 

Tělocvik >>> Na TV děti mají 1 pár bot na ven + 1 pár bot do tělocvičny (sálovky, tenisky se světlou podrážkou), cvičební úbor (kraťasy, tričko, mikina), švihadlo – to vše v látkovém sáčku, který se skladuje v šatní skříňce. Když je na rozvrhu TV, ráno si sáček donesou do třídy, kde se převléknou, a odpoledne ho vrátí do skříňky. Budeme nyní chodit ven, do tělocvičny jen při velké nepřízni počasí. Omluvu z hodiny TV je nutné napsat do žákovské knížky s uvedením důvodu.

Roušky >>> Žáci používají ve společných prostorách školy roušky. Každý den by měli mít 2 ks a po obědě dopolední roušku odložit do igelitového sáčku nebo obdobného obalu.

Posudek o zdravotní způsobilosti a infolist >>> Ještě nemám všechny posudky od lékaře, prosím o dodání – JuHo (do 20.9.) , BaNě (nutný pro účast na plavání ve středu), ElRů (do 20.9.). Postrádám informační list pro školu od: JaKa, MiPy, ElRů (pokud jste ho nedostali, mohu ho zítra dětem dát vytištěný k vyplnění).

Návštěva Muzea Policie ČR >>> Ve čtvrtek 24.9. navštívíme muzeum od 10 hodin. S sebou tento den helmu, penál, ŽK, věci na ANJ. Akce je zdarma.

Návrat

10:28 – Právě odjíždíme, předpokládaný příjezd 11:30. 

Rytíři ve Vlašimi

Dnes jsme obsadili město Vlašim a vyplenili místní cukrárny. Pozorovali jsme zvířata v parazoo a prozkoumali zámecký park. Zúčastnili jsme se vodních soubojů a večer opekli maso na ohni. Zítra odpočíváme v táboře, budeme lovit zvěř a těšíme se na bál.