Archiv Září, 2020

Týdenní plán 29. 9. – 1. 10.

ČJ – ě – správné tvary na konci slov (uč. 12), di, ti, ni (uč. 13), měkké a tvrdé souhlásky a psaní i, í, y, ý  (uč. 14)

MAT – jízdní řády, dřívkové obrazce a kachlíky – obvod, obsah, násobilka 3 – opakování

PK – obec a město, velkoměsto, hlavní město,  vlast, stát, státní znaky, vlajka, hymna

Svatý Václav na koni

Dopravní hřiště

Oslava 60. výročí školy

Ve čtvrtek 1.10.2020 slaví naše škola velké výročí založení, a to celých 60 let. Dopoledne proběhne program pro všechny žáky a odpoledne od 15 hodin pak program pro rodiče a přátele školy. Jste srdečně zváni, jen je nutné se dopředu zaregistrovat (rodiče, přátelé školy) na e-mailu oslava60@zseden.cz. V pátek 2.10. je pak ředitelské volno.

Hudební výchova

Týdenní plán 21. – 25. 9. 2020

Matematika – opakování: autobus, parkety, sousedi, výstaviště, tyče

Český jazyk – abeceda, popis, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni (Uč. 11–13)

PV – bezpečnost na ulici, cyklista, vybavení kola, Česká republika, vlajka, znaky, území, Sv. Václav

Fotografie ze školy v přírodě

Výběr fotografií ze školy v přírodě.

Všechny fotografie můžete zhlédnout a stáhnout v galerii na Zoneramě. Heslo sdělím dětem ve škole.

Muzeum Policie ČR a dopravní hřiště – čtvrtek

Návštěva Muzea Policie ČR proběhne ve čtvrtek 24.9. Ze školy půjdeme v 9 hodin, od 10 h navštívíme muzeum a dopravní hřiště. S sebou tento den helmu, penál, ŽK, věci na ANJ.

Fotografování třídy – úterý

Fotografování třídy proběhne v úterý 22.9. od 10:20 h.

Karel Čapek a podzimní tvoření