Nová učebnice ČJ

Dnes žáci dostali novou učebnici na čtení a zároveň i do ní dopisujeme. Jmenuje se Lili a Vili ve světě velkých písmen. Dnes na str. 5 měli zakroužkovat písmena, která znají ( někdo uměl přečíst celé slovo ).  Někdo neznal nic, ale to nevadí. Chodíme do školy, abychom se to tady naučili. Dále měli nakreslit sám sebe a podepsat se. 

Učebnici si musí do školy nosit denně. 

Comments are closed.