Týdenní plán 29. 9. – 1. 10.

ČJ – ě – správné tvary na konci slov (uč. 12), di, ti, ni (uč. 13), měkké a tvrdé souhlásky a psaní i, í, y, ý  (uč. 14)

MAT – jízdní řády, dřívkové obrazce a kachlíky – obvod, obsah, násobilka 3 – opakování

PK – obec a město, velkoměsto, hlavní město,  vlast, stát, státní znaky, vlajka, hymna

Comments are closed.