Archiv Říjen, 2020

Týdenní plán 19. – 23. 10.

Český jazyk – párové souhlásky, dokončení, diktát, popis zvířete (U s. 20, 21, PS ), vyjmenovaná slova po Z (U s. 80, PS s. 47).

Matematika – opakování násobily, U s. 10, 11, útvary, čísla v N tabulce (zapsat do PS s. 10/11), hledání čtyřúhelníků (zapsat do PS  10/12), stavby (zapsat do PS 10/13), doplnění rodokmenu (PS s. 1).

Prvouka – Krajina v okolí domova a její využití

Anglický jazyk

Zahradníček – Let´s make music! (U, page 15) Instruments. Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17).

Drahorádová – Barvy, čísla, školní pomůcky. Základní otázky.

Svobodová – Colours, hudební nástroje, numbers, What is this?, vocabulary

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky: Výchovy1

Kampaň Obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku.
 

Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  

A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
Tomáš Pinkr
 

Český jazyk

Dnes byla hodina opravdu jen zkušební, abychom si vyzkoušeli možnosti Teams. Následně jsme řešili detaily s některými dětmi i rodiči přímo. Prosím, neváhejte se ozvat, zavolat, napsat. Další hodiny budeme směřovat k tomu, aby děti pracovaly samostatně, ale bude to vyžadovat nějaký čas. Každopádně děkuji za dnešní spolupráci všem rodičům.

Zadání z českého jazyka (další zadání už najdete v Teams v záložce Poznámkový blok):

Napsat do poznámkového bloku větu o počasí. 

V PS strana 15, vložit foto do složky Soubory. 

Ze složky soubory petice-pribuzna-slova.pdf – co do řádku nepatří? – napsat do poznámkového bloku 

Nastříhat si karty s písmeny z pracovního sešitu, budeme je potřebovat v pondělí. 

Distanční výuka

(aktualizováno 16.10. 11:15)

Od středy 14. 10. bude probíhat výuka distančně. Veškeré informace naleznete zde a budou průběžně aktualizovány.

Pokračuje bodování v ClassDojo. Návod: Otevřete si aplikaci ClassDojo nebo stránku www.dojo.me. Klikněte na zadání písmenného kódu třídy. Zadejte kód BFIVJC. Klikněte na své jméno. Dostanete se na přehled svých bodů. Dole na View report můžete sledovat získané body podle dnů.

Microsoft Teams (součást office365.com) – platforma pro on-line hodiny dle rozvrhu. Děti se již umí přihlásit, přístup a hesla mají v ŽK, s prostředím Teams se minulý a tento týden setkaly. Budu jim zde v rámci videospojení zadávat práci a vysvětlovat, pomáhat, odpovídat. Předpokládám, že tento týden bude spíše testovací, takže práci, kterou mají dělat, najdou také zde na stránce třídy.

V Teams se sejdeme poprvé ve středu v 9:00 h. POSTUP: Na office365.com se přihlásíte školním e-mailem a heslem (v ŽK, změněná hesla mají na konci jedničku), v levém sloupci vyhledáte aplikaci Teams, v aplikaci přejdete do třídy 3.B, tam na hlavní stránce bude připraven videohovor, ke kterému se v 9 hodin připojíte.

AJ p. uč. Drahorádová – online hodina v úterý a ve čtvrtek dle rozvrhu (v 8:00 a v 11:50).

AJ p. uč. Svobodová – online hodina v úterý a ve čtvrtek dle rozvrhu (v 8:00 a v 11:50)

Aj p. uč. Zahradníček – online hodina v úterý v 11:00 a ve čtvrtek ve 12:00

 

Týdenní plán 12.10. – 16.10.

Matematika – UČ s. 10 Jedeme k tatínkovi, , útvary, s. 11 celá, PS s. 8 vagónky, zvířátka, s. 9 cv. 8 doplňovačka, cv. 9 násobky, cv. 10 Které číslo… Geometrie – narýsuj vlajku ČR 16×8 cm.

Český jazyk – UČ s. 21. cv. 14 v pondělí jako cvičení na tabulku, diktát jako diktát, PS s. 13 (vynechali jsme), s. 14, 15 + vyjmenovaná slova po Z (skok dopředu) s. 47

PV – zopakovat ČR a sousedy, mapa, krajina s. 15 

Informace

Plavání, bruslení – plavání a bruslení je následujících 14 dní zrušeno.

Office365 – učíme se přihlásit do Office365, přístupové údaje mají žáci vlepené v žákovské knížce. Prosím, pokud jste to již zkoušeli doma a změnili heslo, napište nové heslo dětem do ŽK. Využívat budeme platformu Teams, se kterou se seznámíme a vyzkoušíme si plnění zadání a komunikaci pro případ distanční výuky.

Umimeto.org – do této aplikace se přihlašujeme školním e-mailem a heslem (xxxxx@zseden.onmicrosoft.com). Budeme to zkoušet tento týden v rámci vyučování. Jinak je třeba vytvořit účet, kliknout na Jsem student a zadat heslo třídy (zseden-3b-zahr). Na této stránce budou děti občas procvičovat látku jako domácí úkoly, a to i pokud nebude distanční výuka. Videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=67YVTUwBf_I

Smajlíky v pracovních sešitech – jsou doplňkovým hodnocením práce, odznakem za splnění konkrétních cvičení.

ClassDojo – v rámci hodin dostávají žáci za snahu, splnění úkolu, spolupráci aj. body (resp. za nevěnování se zadané práci mínus body). Vyhodnocení probíhá vždy na konci týdne.

Známkování – končíme opakování, takže začínáme známkovat, čekají nás pětiminutovky a testíky.

Zasedací pořádek – zkoušíme proměnný zasedací pořádek ve třídě ve 14denních cyklech. Jeho hlavním přínosem je naučit žáky vycházet a spolupracovat s různými spolužáky. Výběr probíhá zcela náhodně losováním.

Mazací tabulka – každý žák by měl mít již ve třídě mazací tabulku, fix a houbičku nebo hadřík na mazání. Využíváme ke krátkému procvičování.

Nechávání věcí ve škole – někteří nosí stále v taškách mnoho zbytečných věcí, např. 2 čítanky, učebnici HV apod. Jedna čítanka má být doma, druhá v přihrádce ve třídě. Ve třídě lze nechávat také učebnici HV, písanku, sešit na geometrii nebo cokoliv dalšího, co není potřeba mít doma a nosit opakovaně do školy.

Matematický tovaryš – žáci, kteří mají splněné zadané úkoly v matematice, mohou využít volný čas k získání titulu matematického tovaryše. Vybírají si speciální úkoly, které plní a získávají body do tabulky. K titulu je třeba splnit 11 bonusových úkolů. Dalšími levely jsou matematický mistr a velmistr.

Hejného matematika – rád bych vás upozornil na zajímavou příručku pro rodiče k Hejného matematice (Příručka ke stažení) a stránku, ke najdete jednoduchý přehled prostředí (v pravém sloupci jednotlivá prostředí podrobněji).

Vyrábíme plakáty Staň se hrdinou

Foto z bruslení

Týdenní plán 5. – 9. 10. 2020

ČJ – párové souhlásky uprostřed a na konci slov, slova příbuzná, kořen slova, obojetné souhlásky, vyjm. slova po z

MAT – obvod, obsah, násobilka 4 a 5 – opakování, krychlové stavby a plány, písemné sčítání – objevování principu

PK – Česká republika a její sousedé

Bruslení

Ve čtvrtek 8.10. jdeme bruslit. Odcházíme na začátku první vyučovací hodiny. S sebou brusle (lední), přilbu (povinné), teplejší sportovní oblečení, rukavice (povinné), doporučuji další chrániče (lokty, kolena), můžete si vzít hokejku.