Informace

Plavání, bruslení – plavání a bruslení je následujících 14 dní zrušeno.

Office365 – učíme se přihlásit do Office365, přístupové údaje mají žáci vlepené v žákovské knížce. Prosím, pokud jste to již zkoušeli doma a změnili heslo, napište nové heslo dětem do ŽK. Využívat budeme platformu Teams, se kterou se seznámíme a vyzkoušíme si plnění zadání a komunikaci pro případ distanční výuky.

Umimeto.org – do této aplikace se přihlašujeme školním e-mailem a heslem (xxxxx@zseden.onmicrosoft.com). Budeme to zkoušet tento týden v rámci vyučování. Jinak je třeba vytvořit účet, kliknout na Jsem student a zadat heslo třídy (zseden-3b-zahr). Na této stránce budou děti občas procvičovat látku jako domácí úkoly, a to i pokud nebude distanční výuka. Videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=67YVTUwBf_I

Smajlíky v pracovních sešitech – jsou doplňkovým hodnocením práce, odznakem za splnění konkrétních cvičení.

ClassDojo – v rámci hodin dostávají žáci za snahu, splnění úkolu, spolupráci aj. body (resp. za nevěnování se zadané práci mínus body). Vyhodnocení probíhá vždy na konci týdne.

Známkování – končíme opakování, takže začínáme známkovat, čekají nás pětiminutovky a testíky.

Zasedací pořádek – zkoušíme proměnný zasedací pořádek ve třídě ve 14denních cyklech. Jeho hlavním přínosem je naučit žáky vycházet a spolupracovat s různými spolužáky. Výběr probíhá zcela náhodně losováním.

Mazací tabulka – každý žák by měl mít již ve třídě mazací tabulku, fix a houbičku nebo hadřík na mazání. Využíváme ke krátkému procvičování.

Nechávání věcí ve škole – někteří nosí stále v taškách mnoho zbytečných věcí, např. 2 čítanky, učebnici HV apod. Jedna čítanka má být doma, druhá v přihrádce ve třídě. Ve třídě lze nechávat také učebnici HV, písanku, sešit na geometrii nebo cokoliv dalšího, co není potřeba mít doma a nosit opakovaně do školy.

Matematický tovaryš – žáci, kteří mají splněné zadané úkoly v matematice, mohou využít volný čas k získání titulu matematického tovaryše. Vybírají si speciální úkoly, které plní a získávají body do tabulky. K titulu je třeba splnit 11 bonusových úkolů. Dalšími levely jsou matematický mistr a velmistr.

Hejného matematika – rád bych vás upozornil na zajímavou příručku pro rodiče k Hejného matematice (Příručka ke stažení) a stránku, ke najdete jednoduchý přehled prostředí (v pravém sloupci jednotlivá prostředí podrobněji).

Comments are closed.