Týdenní plán 12.10. – 16.10.

Matematika – UČ s. 10 Jedeme k tatínkovi, , útvary, s. 11 celá, PS s. 8 vagónky, zvířátka, s. 9 cv. 8 doplňovačka, cv. 9 násobky, cv. 10 Které číslo… Geometrie – narýsuj vlajku ČR 16×8 cm.

Český jazyk – UČ s. 21. cv. 14 v pondělí jako cvičení na tabulku, diktát jako diktát, PS s. 13 (vynechali jsme), s. 14, 15 + vyjmenovaná slova po Z (skok dopředu) s. 47

PV – zopakovat ČR a sousedy, mapa, krajina s. 15 

Comments are closed.