Archiv Listopad, 2020

Rozvrh od 30. 11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Informace o provozu školy od pondělí 30. 11. naleznete na této stránce:

Provoz školy od 30. 11. 2020

Týdenní plán 23.–27. 11. 2020

Český jazyk – spojování vět (U 26–27), vyjmenovaná slova po B, příbytek, nábytek, dobytek (U 45), obyčej, bystrý, bylina (U46) (PS 18, 33)

Matematika – schody, hadi (U14), slovní úlohy, pavučiny (U15), rýsování, další úlohy (PS 13, 14)

Prvouka – Co nás baví, práce a zábava, koníčky

Anglický jazyk

Zahradníček – Toys from recycled material, e-mail, Colin in Computerland

Drahorádová – at the shop

Svobodová – Quiz, At the shop, In Britain, Spelling, Vocabulary

Výchovy – v Teams

Tripartitní schůzky

Schůzky tří stran (dítě, rodiče, učitel) ve škole tento listopad neproběhnou. Mohu vám nicméně nabídnout uskutečnění takové schůzky prostřednictvím aplikace Teams. Pokud budete mít zájem se takto sejít a něco probrat, nebo si jen společně popovídat, ozvěte se mi, prosím, a domluvíme se.

Týdenní plán 16.–20. 11. 2020

Český jazyk – souvětí (U 25–27), vyjmenovaná slova po B, bydlet, obyvatel (U 44),  být, bydlet (PS –31, 32)

Matematika – šipkový zápis trojúhelníku, schody, hadi (U14), krychlové stavby, mřížové trojúhelníky a čtyřúhelníky, rýsování ad. (PS 13, 14)

Prvouka – kompas, plánování výletu, orientace v mapě a v terénu

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – toys, instructions

Svobodová – At the shop, Shopping list, Pizza menu, Quiz

Výchovy – v Teams

Týdenní plán 9. – 13. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), vyjm. slova po B (PS 30–31)

Matematika – sčítání pod sebou PS 10/13, násobilka, N tabulka, mříž U13, PS 12

Prvouka – orientace v krajině, práce s mapou

Anglický jazyk

Zahradníček – Playroom, robots, rocket, opakování barev, PS 19, 20

Drahorádová – hračky, sloveso to be – zápor, otázka

Svobodová – An email to Greg, In Britain, What is this?, Colours, Colin in Computerland,

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Výchovy II. 3 (9.11.-13.11.) a v Zadáních v Teamsech

ZMĚNA Ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Týdenní plán 2. – 6. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), být (PS 28–29)

Matematika – sčítání pod sebou, šipky (PS 10–11), rodokmen, šipky, mince ad. (U 11–12)

Prvouka – voda, vodní toky, nádrže (U 17)

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – At happy house – playroom

Svobodová – At happy house, colours

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Vychovy2 a v Zadáních v Teamsech