Týdenní plán 2. – 6. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), být (PS 28–29)

Matematika – sčítání pod sebou, šipky (PS 10–11), rodokmen, šipky, mince ad. (U 11–12)

Prvouka – voda, vodní toky, nádrže (U 17)

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – At happy house – playroom

Svobodová – At happy house, colours

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Vychovy2 a v Zadáních v Teamsech 

Comments are closed.