Týdenní plán 9. – 13. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), vyjm. slova po B (PS 30–31)

Matematika – sčítání pod sebou PS 10/13, násobilka, N tabulka, mříž U13, PS 12

Prvouka – orientace v krajině, práce s mapou

Anglický jazyk

Zahradníček – Playroom, robots, rocket, opakování barev, PS 19, 20

Drahorádová – hračky, sloveso to be – zápor, otázka

Svobodová – An email to Greg, In Britain, What is this?, Colours, Colin in Computerland,

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Výchovy II. 3 (9.11.-13.11.) a v Zadáních v Teamsech

Comments are closed.