Týdenní plán 16.–20. 11. 2020

Český jazyk – souvětí (U 25–27), vyjmenovaná slova po B, bydlet, obyvatel (U 44),  být, bydlet (PS –31, 32)

Matematika – šipkový zápis trojúhelníku, schody, hadi (U14), krychlové stavby, mřížové trojúhelníky a čtyřúhelníky, rýsování ad. (PS 13, 14)

Prvouka – kompas, plánování výletu, orientace v mapě a v terénu

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – toys, instructions

Svobodová – At the shop, Shopping list, Pizza menu, Quiz

Výchovy – v Teams

Comments are closed.