Provoz školy od 4.1.2021

Milí žáci, milé žákyně a vážení rodiče, se zpřísněním protiepidemických opatření dochází od 4. 1. 2021 ke změnám v provozu naší školy, a to způsobem, popsaným v přiložené směrnici, z níž důležité informace shrnuji:

Děti z přípravné třídy, z prvních a druhých tříd budou do školy docházet a učit se podle dosud platného rozvrhu. Ranní družina bude v provozu jako dosud, tedy pro žáky první a druhé třídy od 6,30 do 7,30 hod. tak, že vychovatel/ka koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do svých kmenových tříd. Časy oběda se rovněž nemění, protože je nezbytné zachovávat homogenitu skupiny – třídy. Odpolední družina bude v provozu do max. 17 hod., a to Žabičky v oddělení Skřítek s Bc. Michaelou Novákovou, 1.A v oddělení Skokani s Alexandrou Kolínskou, DiS., 1.B v oddělení Včelička s Annou Štempákovou, 1.C v oddělení Motýlek S Danou Novotnou, 2.A v oddělené Sluníčko s Barborou Hrabovskou, 2.B v oddělení Esíčka s Jaroslavem Saidlem. Znovu vás žádáme, abyste děti do školy vybavili dostatečným počtem roušek a teplým oblečením, protože i během vyučovacích hodin budeme často větrat a co nejvíce využívat možnost pobytu venku.

 

Žáci ze 3. – 9. tříd se budou až do odvolání vzdělávat distančním způsobem podle dosavadního rozvrhu, ve kterém jsou vyznačeny online hodiny. První online hodina proběhne v pondělí 4. 1. 2021 v 8 hod. a žáci se na ní mmj. dozvědí, kdo patří do které skupiny na angličtinu (jméno pedagoga). Další cizí jazyk nebude až do odvolání vyučován. Upozorňujeme na možnost osobních konzultací pro žáky (případně v doprovodu jejich zákonných zástupců), které se mohou uskutečnit po předchozí dohodě s pedagogem. Obědy jsou žákům na distanční výuce automaticky odhlášeny. Pokud máte o odběr obědů zájem, je třeba si obědy přihlásit a vyzvedávat zvenku u vstupu do kuchyně ve všední dny od 13 do 14 hod. Se zákonnými zástupci žáků, kteří se budou vzdělávat distančně, a kteří již v předchozím období využili možnost zápůjčky počítačové techniky, se již paní hospodářka telefonicky dohodla na termínu předání techniky.

Žáci a žákyně, vážení rodiče, jistě zvládneme i další období komplikovaného provozu školy alespoň tak, jak jsme ho zvládali dosud. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Comments are closed.