Archiv Leden, 2021

Týdenní plán 25. – 28. 1.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po M, seznámení.

Matematika – Učebnice Dělení s. 22–23 , Pracovní sešit – 27, 28, 29.

Prvouka – tento týden není.

Anglický jazyk – At the park (U 32, 33, 34),  (PS 40, 41, 42).

Suroviny a výrobky

V prvouce jsme ve skupinách vymýšleli, co můžeme vyrobit ze surovin jako je dřevo, mléko, železo, kameny, voda, obilí, ropa.

PROHLÉDNOUT VŠE

Ředitelské volno 19. února

Vážení rodiče,

19. únor 2021 (pátek) bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení.

David Zahradníček

Týdenní plán 18. – 22. 1.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L, opakování, procvičování, psaní vět. Učebnice s. 53, 54, Spojování vět U 27/3.

Matematika – Učebnice s. 19–20 , Pracovní sešit – 24 a 25 pavučiny, geoboardy, podlahy, parkety.

Prvouka – Planeta Země, život na zemi, podmínky života.

Anglický jazyk – Colin in COmputerland, In Britain (U 30, 31), Rhyme time, Quizzy´s Questions (36, 37, 38, 39).

Hrnky s čajem, zimní sportování, vločky, sjezdovky

V ledovém týdnu jsme si vyrobili kluziště, zasportovali si na sněhu a připravili horký čaj do krásných hrnků.

PROHLÉDNOUT VŠE

        

Krajina v zimě a planeta Země

V prvouce jsme pozorovali zimní krajinu a na planetu Zemi jsme zakreslili neživou i živou přírodu a lidské výrobky.

PROHLÉDNOUT VŠE

Příběhy s vyjmenovanými slovy po L

Opět se nám povedlo napsat spoustu zajímavých příběhů s vyjmenovanými slovy, tentokrát po písmenu L. 

PROHLÉDNOUT VÍCE PŘÍBĚHŮ

          

Vysvědčení

Vysvědčení se bude předávat 28. ledna 2021 po online hodině, a to elektronicky přes MS Teams.

Vysvědčení za první pololetí

 

Týdenní plán 11. 1. – 15. 1. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L, souhrn, opakování, procvičování, psaní vět. Učebnice s. 52, 53, Pracovní sešit str. 36.

Matematika – Učebnice s 17, 18 shrnutí, 19 Indické násobení, Pracovní sešit – 22, 23, 24 násobení, násobky.

Prvouka – Země, příroda neživá a živá, lidské výrobky, příroda v zimě, počasí

Anglický jazyk – Can you buy? How much is it? (U 28, 29,30), I like, I don´t like, e-mail to Greg.