Týdenní plán 12. – 16. 4. 2021

Český jazyk – U 65, doplňování, podstatná a přídavná jména, slovní přesmyčky, shrnutí slov po L, vyjmenovaná slova po S – syn, sytý sýr / syrový, sychravý, usychat.

Matematika – přednost operací, obdélníky podle kartiček, družstva, algebrogramy.

Prvouka – Život na Zemi, houby, rostliny, živočichové / houby.

Anglický jazyk – Flat – opakování, Quizzy´s Questions, In the street – song, slovíčka, listen.

Comments are closed.