25. – 26. 10. NENÍ ředitelské volno

Vážení rodiče, obracíte se na mě s dotazy, zda budeme respektovat doporučení Magistrátu hl. m. Prahy, aby pražské školy využily jako preventivní protiepidemické opatření pro pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 dvou dnů ředitelského volna. Tím by došlo k souvislé devítidenní nepřítomnosti žáků ve škole.

Tento návrh jsme odpovědně zvažovali, protože existuje řada argumentů pro i proti. Nakonec jsem se rozhodla, že tyto dva dny nevyhlásím jako dny ředitelského volna. Nejsilnějšími z argumentů jsou ty, že většina žáků naší školy má v odpoledních hodinách četné kontakty v rámci nejrůznějších kroužků a sportovních aktivit, a že každý den ve škole (po dlouhodobé nepřítomnosti dětí v uplynulém školním roce) je cenný.

Zároveň respektuji rozhodnutí rodičů, kteří se obávají šíření epidemie a kteří usoudí, že by bylo vhodné, aby jejich děti zůstaly 25. a 26. 10. 2021 doma. V takovém případě žádám, abyste absenci svých dětí omluvili do omluvného listu žákovské knížky jako „preventivní opatření“. Je třeba, aby si tyto děti po návratu do školy doplnily obsah vzdělávání podobně jako v případě nemoci.

Za potřebné považuji testování (neočkovaných) žáků po návratu z podzimních prázdnin. Pokud nedojde k centrálnímu nákupu testů, uvažuji o nákupu antigenních testů z provozního rozpočtu školy. Neočkovaní žáci by se otestovali 1. 11. ráno, takže případný pozitivní výsledek testu by byl řešen s rodiči dítěte a neznamenal by karanténu pro celou třídu. Prosím rodiče, kteří  v minulosti řešili testování svých dětí odlišným způsobem, aby mě kontaktovali s alternativním návrhem pro své dítě.

Děkuji vám za pochopení a přeji nám všem zdraví

Jana Churáčková, ředitelka školy

Comments are closed.