Úterý 21.6. – Odevzdávání učebnic

Příští týden v úterý 21.6. budeme odevzdávat učebnice. Moc Vás žádám, zda byste všechny učebnice mohli důkladně zkontrolovat, zda nejsou poničené, případně je slepit a vygumovat, pokud jsou počmárané. Učebnice budeme odnášet letošním prvňáčkům, budoucím druháčkům. 

Děti odevzdají dvě učebnice českého jazyka, dvě čítanky, jednu učebnici angličtiny, prvouky a hudební výchovy.

Jednu čítanku, učebnici ČJ a HV mají mít ve škole. 

Děkuji Vám za spolupráci, pokud by děti nějakou učebnici nenašly, ztratily, budeme samozřejmě hledat i ve škole, ale učebnice bude potřeba zaplatit ze školní on-line poklady, rovněž také učebnice poškozené.

 Velmi Vám děkuji za Vaši spolupráci.

Comments are closed.