Archiv Srpen, 2022

Co se budeme dělat první dny ve škole ?

V pátek 2. 9. a v pondělí 5. 9. trvá vyučování 4 vyučovací hodiny (do 11:40h). Budou probíhat třídnické práce. Děti si již přinesou aktovku, penál, blok na kreslení, přezůvky a zámek k šatní skříňce.  Doporučuji mít i jeden náhradní ve školní družině ( Skřítek ).

Od úterý 6.9. se začínáme učit podle rozvrhu. Děti si přinesou cvičební úbor v látkovém pytlíku. Dostanou také učebnice. Proběhne kontrola žákovské knížky. Prosím o čitelné vyplnění str. 3 Údaje o žákovi hůlkovým písmem a na str. 63 podepište, že jste se seznámili se školním řádem.

1.9. – začátek školního roku 2022/23

Milí třeťáčci, vážení rodiče, 

školní rok 2022/23 zahájíme ve čtvrtek 1. září v 7:55h před školou. Po společném přivítání se odebereme do naší třídy, kde spolu strávíme 1 vyučovací hodinu

Organizaci nám velmi usnadní, když budou děti vědět, zda jdou po vyučování domů nebo do družiny a kdo půjde hned první den na oběd, který se vydává od 10:00 do 11:30h. V případě odchodu po první vyučovací hodině (v 8:45h) si můžete děti vyzvednout osobně u vrátnice nebo budou mít děti lísteček se sdělením samostatného odchodu, datem a podpisem rodičů. Ostatní děti předávám do školní družiny paní vychovatelce Radce Varhaníkové do oddělení SKŘÍTEK !!! 

Vaše paní učitelka Marcela Ritterová