1.9. – začátek školního roku 2022/23

Milí třeťáčci, vážení rodiče, 

školní rok 2022/23 zahájíme ve čtvrtek 1. září v 7:55h před školou. Po společném přivítání se odebereme do naší třídy, kde spolu strávíme 1 vyučovací hodinu

Organizaci nám velmi usnadní, když budou děti vědět, zda jdou po vyučování domů nebo do družiny a kdo půjde hned první den na oběd, který se vydává od 10:00 do 11:30h. V případě odchodu po první vyučovací hodině (v 8:45h) si můžete děti vyzvednout osobně u vrátnice nebo budou mít děti lísteček se sdělením samostatného odchodu, datem a podpisem rodičů. Ostatní děti předávám do školní družiny paní vychovatelce Radce Varhaníkové do oddělení SKŘÍTEK !!! 

Vaše paní učitelka Marcela Ritterová

Comments are closed.