Plán učiva 12.9. – 22.9.

Český jazyk

Učebnice : do str. 11, Písanka do str. 7, Čítanka str. 7 – 15

Opakuji si malé psací tvary písmen, dodržuji správné mezery.
Opisuji a přepisuji slova a věty.
Skládám slova z písmen a slabik a věty ze slov.
Čtu s porozuměním a odpovídám na otázky k textu

Matematika

Učebnice: do str. 8, Pracovní sešit: do str. 6

Sčítám a odčítám do 100.
Řeším slovní úlohy.
Opakuji si násobilku 2 – 5

Prvouka

do str. 7
Poznám důležité dopravní značky.
Vím, jak se bezpečně chovat při cestě do školy.
Orientuji se ve škole, dodržuji bezpečné chování ve třídě i v budově
školy.

Anglický jazyk

do str. 5
Opakování slovíček – uč. str 2
Zpěv písně. The Happy House song

Důležité informace
– Každý den trénuj počítání do 20 a každý den čti 15 minut nahlas.
– Připravuj si učebnice a sešity podle rozvrhu. Nezapomínej na to!

 

Comments are closed.