Plán učiva 26.9. – 7.10.

Český jazyk

Učebnice : do str. 16 Písanka do str. 13, Čítanka str. 15 – 23

Opakuji si malé psací tvary písmen, dodržuji správné mezery.
Opisuji a přepisuji slova a věty.
Skládám slova z písmen a slabik a věty ze slov.
Čtu s porozuměním a odpovídám na otázky k textu

Abeceda str.11, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách – str.14 – 16

Matematika

Učebnice: do str. 14, Pracovní sešit: do str. 10

Sčítám a odčítám do 100.
Řeším slovní úlohy.
Opakuji si násobilku do 8

Prvouka

do str. 10
Poznám důležité dopravní značky.

Anglický jazyk

do str. 5
Opakování slovíček – uč. str 2
Zpěv písně. The Happy House song

Důležité informace
– Každý den trénuj počítání do 20 a každý den čti 15 minut nahlas.
– Připravuj si učebnice a sešity podle rozvrhu. Nezapomínej na to!

 

Comments are closed.