Plán třídy 24. 10. – 4. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice : – str. 22 ( Věta jednoduchá a souvětí )

                    – str. 42 ( Vyjmenovaná slova po B )

Pracovní sešit : – str. 20 – 23

Čítanka : str. 23 – 27

MATEMATIKA

Učebnice : str. 12 – 17

Pracovní sešit : str. 15 – 18

PRVOUKA 

Učebnice : str. 16 ( Krajina )

                    str. 19 ( Práce s mapou )

Stále platí si doma denně číst a počítat !!!

25.10 BRUSLENÍ

1. 11. BRUSLENÍ

Comments are closed.