Anglický jazyk

Anglický jazyk – skupina Drahorádová

 

Milí třeťáci,

ve středu budeme psát test z lekce 2. Zopakujte si učivo. Nebojte se, pracujete dobře a vše máme procvičeno ze školy. Také budu kontrolovat sešity – nalepte si a doplňte pracovní listy, které jste dostali. Dále budu kontrolovat slovníčky. Zkontrolujte si, zda máte dopsáno vše, co jsme si již psali – jsou to čísla z učebnice na str 5 (dole v rámečku), školní potřeby na str. 8 (dole v rámečku) a barvy na str 10 (dole v rámečku) + slovesa LISTEN, READ, WRITE, COUNT.

Dále byste měli umět odpovídat na otázky (bude i v testu):

What´s your name?

Where are you from?

How are you?

How old are you?

 

Thanks and have a nice weekend 😊.

Julie Drahorádová 

Comments are closed.