AJ skupina Drahorádová

Milí třeťáci, i dnes vás hodně chybělo, proto píšu, co si máte dodělat. V učebnici jsme četli mail na str. 21 a podle tohoto mailu jsme doplňovali mail v pracovním sešitu na str. 24. Také už opakujeme na test z celé lekce 3, pracovní listy dostanete hned po příchodu do školy.

Drah.

Comments are closed.