AJ – Drahorádová – 2. února

Vážení rodiče,

prosím, dohlédněte, ať žáci, kteří nebyli dnes na hodině AJ, mají zapsáno v sešitu po příchodu do školy časování slovesa BE (viz níže):

VERB BE = SLOVESO BÝT

I am      =           já jsem

You are =           ty jsi

He is     =           on je

She is    =           ona je  

It is        =           to/ono je

We are =           my jsme

You are =           vy jste

They are =          oni jsou

 

Někteří už mají, prosím o kontrolu. Děkuji. Drah.

Comments are closed.