Author Archive

AJ – Drahorádová – 2. února

Vážení rodiče,

prosím, dohlédněte, ať žáci, kteří nebyli dnes na hodině AJ, mají zapsáno v sešitu po příchodu do školy časování slovesa BE (viz níže):

VERB BE = SLOVESO BÝT

I am      =           já jsem

You are =           ty jsi

He is     =           on je

She is    =           ona je  

It is        =           to/ono je

We are =           my jsme

You are =           vy jste

They are =          oni jsou

 

Někteří už mají, prosím o kontrolu. Děkuji. Drah.

Merry Christmas and Happy New Year

AJ skupina Drahorádová

Milí třeťáci, i dnes vás hodně chybělo, proto píšu, co si máte dodělat. V učebnici jsme četli mail na str. 21 a podle tohoto mailu jsme doplňovali mail v pracovním sešitu na str. 24. Také už opakujeme na test z celé lekce 3, pracovní listy dostanete hned po příchodu do školy.

Drah.

AJ (skupina Drahorádová)

Milí třeťáci a milí rodiče, protože tento týden mnoho z vás chybělo, dodělejte si, prosím, pracovní sešit do strany 22 (kromě poslechů, ty vám doma asi nepůjdou), dopište do slovníčku hračky (6 slovíček z učebnice, str. 16 dole) a prohlédněte a prostudujte učebnici do str 19. V případě dotazů pište mail, nebo se přijďte zeptat až budete ve škole.

Drah.