Třída:

Plán učiva 30.9. – 11.10.

ČJ – Učebnice : –  souhlásky tvrdé i měkké str. 16

      – párové souhlásky str. 17 – 20

      – věta jednoduchá a souvětí str. 22- 24

      – písanka str. 9 – 11

         Pracovní sešit : – str. 11 – 17

M – počítání zpaměti učebnice str. 12 – 15

     – celá malá násobilka

     – geometrie str. 18 – bod, úsečka, přímka

     – pracovní sešit – str. 9 – 13

PK  – Naše vlast – Česká republika str. 14

       – Krajina a okolí domova str. 15 – 17

       – Orientace v mapě i krajině str. 18 a 19

Plán učiva 16.9. – 27.9.

ČJ – Abeceda učebnice str. 10.

      – slova dě, tě, ně….. str.11 – 13

      –  souhlásky tvrdé i měkké str. 14 – 15

      – písanka str. 6 – 9

M – počítání zpaměti učebnice str. 6 – 11

     – geometrie str. 9 – bod, úsečka, přímka

PK – Malé a velké obce učebnice str. 10 a 11

      – Naše vlast – Česká republika str. 13

Plán učiva 20.5. – 31.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké. Psaní vlastních a místních jmen. 34 – 35

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy. Násobení se závorkami a bez nich. Násobení 8, řada.

PK – hospodářská zvířata str. 52

Písanka do str. 27 – 31

Plán učiva na 6.5. – 17.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy

PK – květiny a stromy na jaře, jaro u vody, ptáci a jejich hnízda

Písanka do str. 27 – 31

Plán učiva od 8.4. – 17.4.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě

M – násobení a dělení do 5

PK – Kalendář – rok, měsíce, týdny, dny v týdnu

Písanka do str. 26

Plán učiva na 25.3. – 5.4.

ČJ – pracovní sešit str. 16 – str. 21

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 19 – 22

      – slova se skupinami dě, tě, ně

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – lékárnička, zdravá strava, ovoce, zelenina, sladkosti

Týdenní plán 11.3. – 22.3.

ČJ – pracovní sešit str. 28 – str. 29

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 16 – 21

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – kostra, zdraví, jídlo

Týdenní plán 4.3. – 15.3.

ČJ – pracovní sešit str. 24 – str. 27

      – slovní druhy

      – nová písanka 2. díl str. 11 – 15

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 11 – 20

     – násobení a dělení do 5

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.74 – 75 – porovnávání úseček

PK – člověk a zdraví

Plán učiva na 4.2. – 15.2.

ČJ – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 9 – str. 12

      – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      – P/B, T/D, Ť/Ď a F/V

      – nová písanka 2. díl str. 6 – 11

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 11 – 20

     – sčítání a odečítání do 100 s přechodem

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.73 – porovnávání úseček ( kupte dětem trojúhelník s ryskou a pravítko do penálu – krátké )

PK – Zdraví – nemoc a úraz, naše zdraví – str. 40 až 43

Plán učiva na 21.1. – 1.2.

ČJ – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 5 – str. 8

      – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      – P/B, T/D, Ť/Ď a F/V

      – nová písanka 2. díl do str. 5

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 5 – 10

     – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.71 – porovnávání úseček

PK – Zdraví – nemoc a úraz, naše zdraví – str. 38 a 39

       – Náš svět – Měsíc po měsíci – str. 40 a 41