Třída:

Plán učiva na 2.12. – 13.12.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova L str. 49

      – písanka str. 18 – 22

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po B a L str. 33 – 37

         Cvičebnice Vyjmenovaná slova hrou : str. 12 – 14

                                   

M – učebnice str. 34 – 39, 42 – 43, 47 – 48

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 20 – 25

     – zaokrouhlování čísel na desítky str. 54

 

PK  – Planety – str. 34 – 36

       – Blíží se vánoce str. 22 – 23

Plán učiva 4.11. – 22. 11.

ČJ – Učebnice : – vyjmenovaná slova po Z a B

      – písanka str. 14 – 16

         Pracovní sešit : – vyjmenovaná slova po Z str. 47

                                     – vyjmenovaná slova po B str. 28 – 33

M – učebnice str. 20 – 26

     – písemné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 20 – 25

     – převody jednotek

     – zaokrouhlování

PK  – Lidské výtvory – str. 25 a 26

        – Země je kulatá – str. 27

        Podmínky života na Zemi – str. 28 až 31

Plán učiva 16.10. – 1.11.

ČJ – Učebnice : – věta jednoduchá a souvětí – umět určit

      – souvětí, určování vět v souvětí str. 25

      – spojování vět str. 26 a 27

      – stavba souvětí – např. V1, protože V2. str. 28 a 29

      – opakování z 2. třídy – Nauka o slově str. 32 – 36

      – písanka str. 12 – 14

         Pracovní sešit : – str. 18 – 25

M – počítání zpaměti učebnice str. 14 – 19

     – písemné sčítání do 100

     – pamětné sčítání i odečítání do 100

     – stále dokola opakovat násobení a dělení do 100

     – pracovní sešit – str. 14 – 18

PK  – Náš svět str. 20

       – Povolání str. 21

       – Svět kolem nás str. 24 a 25

Plán učiva 30.9. – 11.10.

ČJ – Učebnice : –  souhlásky tvrdé i měkké str. 16

      – párové souhlásky str. 17 – 20

      – věta jednoduchá a souvětí str. 22- 24

      – písanka str. 9 – 11

         Pracovní sešit : – str. 11 – 17

M – počítání zpaměti učebnice str. 12 – 15

     – celá malá násobilka

     – geometrie str. 18 – bod, úsečka, přímka

     – pracovní sešit – str. 9 – 13

PK  – Naše vlast – Česká republika str. 14

       – Krajina a okolí domova str. 15 – 17

       – Orientace v mapě i krajině str. 18 a 19

Plán učiva 16.9. – 27.9.

ČJ – Abeceda učebnice str. 10.

      – slova dě, tě, ně….. str.11 – 13

      –  souhlásky tvrdé i měkké str. 14 – 15

      – písanka str. 6 – 9

M – počítání zpaměti učebnice str. 6 – 11

     – geometrie str. 9 – bod, úsečka, přímka

PK – Malé a velké obce učebnice str. 10 a 11

      – Naše vlast – Česká republika str. 13

Plán učiva 20.5. – 31.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké. Psaní vlastních a místních jmen. 34 – 35

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy. Násobení se závorkami a bez nich. Násobení 8, řada.

PK – hospodářská zvířata str. 52

Písanka do str. 27 – 31

Plán učiva na 6.5. – 17.5.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě a souhlásky tvrdé a měkké

M – násobení a dělení do 7, sčítání a odečítání do 100 plus slovní úlohy

PK – květiny a stromy na jaře, jaro u vody, ptáci a jejich hnízda

Písanka do str. 27 – 31

Plán učiva od 8.4. – 17.4.

ČJ – hlásky bě, pě, vě, mě

M – násobení a dělení do 5

PK – Kalendář – rok, měsíce, týdny, dny v týdnu

Písanka do str. 26

Plán učiva na 25.3. – 5.4.

ČJ – pracovní sešit str. 16 – str. 21

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 19 – 22

      – slova se skupinami dě, tě, ně

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – lékárnička, zdravá strava, ovoce, zelenina, sladkosti

Týdenní plán 11.3. – 22.3.

ČJ – pracovní sešit str. 28 – str. 29

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 16 – 21

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – kostra, zdraví, jídlo