Týdenní plány:

Plán učiva 30.9. – 11.10.

ČJ – Učebnice : –  souhlásky tvrdé i měkké str. 16

      – párové souhlásky str. 17 – 20

      – věta jednoduchá a souvětí str. 22- 24

      – písanka str. 9 – 11

         Pracovní sešit : – str. 11 – 17

M – počítání zpaměti učebnice str. 12 – 15

     – celá malá násobilka

     – geometrie str. 18 – bod, úsečka, přímka

     – pracovní sešit – str. 9 – 13

PK  – Naše vlast – Česká republika str. 14

       – Krajina a okolí domova str. 15 – 17

       – Orientace v mapě i krajině str. 18 a 19

Plán učiva 16.9. – 27.9.

ČJ – Abeceda učebnice str. 10.

      – slova dě, tě, ně….. str.11 – 13

      –  souhlásky tvrdé i měkké str. 14 – 15

      – písanka str. 6 – 9

M – počítání zpaměti učebnice str. 6 – 11

     – geometrie str. 9 – bod, úsečka, přímka

PK – Malé a velké obce učebnice str. 10 a 11

      – Naše vlast – Česká republika str. 13

Týdenní plán 11.3. – 22.3.

ČJ – pracovní sešit str. 28 – str. 29

      – podstatná jména, slovesa a předložky

      – nová písanka 2. díl str. 16 – 21

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 38 – 45

     – násobení a dělení do 6

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.76 – 77 – porovnávání úseček

PK – kostra, zdraví, jídlo

Týdenní plán 4.3. – 15.3.

ČJ – pracovní sešit str. 24 – str. 27

      – slovní druhy

      – nová písanka 2. díl str. 11 – 15

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 11 – 20

     – násobení a dělení do 5

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.74 – 75 – porovnávání úseček

PK – člověk a zdraví

Plán učiva na 4.2. – 15.2.

ČJ – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 9 – str. 12

      – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

      – P/B, T/D, Ť/Ď a F/V

      – nová písanka 2. díl str. 6 – 11

M – nový pracovní sešit číslo 2 – str. 11 – 20

     – sčítání a odečítání do 100 s přechodem

     – počítání se závorkami

     – geometrie – str.73 – porovnávání úseček ( kupte dětem trojúhelník s ryskou a pravítko do penálu – krátké )

PK – Zdraví – nemoc a úraz, naše zdraví – str. 40 až 43

Plán učiva 7.1. – 18.1.

ČJ – opakování souhlásek tvrdých a měkkých

      – samohlásky plus u, ú, ů

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu desítky

PK – Naše tělo a zdraví

Písanka – str. 30 – 35

Matematika

Ode dneška počítáme do 100. Zatím po desítkách a i od desítek budeme sčítat a odečítat. Učebnice str. 45 a dále.

Plán učiva od 1.11. – 16.11.

ČJ – Samohlásky krátké i dlouhé a dvojhlásky str. 44

       – Slabikotvorné r, l str. 47

       – Psaní i, í a y,ý po tvrdých souhláskách str.51

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – do str. 30

      – počítání s přechodem přes 10

PK – Ovoce a zelenina

       – Rodina – moji příbuzní, rodinné oslavy

Písanka – str. 16 – 20

Plán na období 15.11. – 31.10.

ČJ – Druhy vět – opakování , str.26.

      – Slovo , slovní význam – str 29.

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – do str. 30

      – počítání s přechodem přes 10

PK – Savci v podzimním lese, Podzimní rybník, Podzimní zahrada

       – státní znaky

Písanka – str. 13 – 20

Plán na období 1.10. – 12.10.

ČJ – str. 18. – 22. Druhy vět

M  – sčítání a odečítání do 20, slovní úlohy, dopočítávání

      – str. 12 – 17

PK – PODZIM, jehličnaté a listnaté stromy, keře v lese a u lesa

       – státní znaky

Písanka – str. 8. – 12.