2 Týdenní plán:

Týdenní plán 23.–27. 11. 2020

Český jazyk – spojování vět (U 26–27), vyjmenovaná slova po B, příbytek, nábytek, dobytek (U 45), obyčej, bystrý, bylina (U46) (PS 18, 33)

Matematika – schody, hadi (U14), slovní úlohy, pavučiny (U15), rýsování, další úlohy (PS 13, 14)

Prvouka – Co nás baví, práce a zábava, koníčky

Anglický jazyk

Zahradníček – Toys from recycled material, e-mail, Colin in Computerland

Drahorádová – at the shop

Svobodová – Quiz, At the shop, In Britain, Spelling, Vocabulary

Výchovy – v Teams

Týdenní plán 16.–20. 11. 2020

Český jazyk – souvětí (U 25–27), vyjmenovaná slova po B, bydlet, obyvatel (U 44),  být, bydlet (PS –31, 32)

Matematika – šipkový zápis trojúhelníku, schody, hadi (U14), krychlové stavby, mřížové trojúhelníky a čtyřúhelníky, rýsování ad. (PS 13, 14)

Prvouka – kompas, plánování výletu, orientace v mapě a v terénu

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – toys, instructions

Svobodová – At the shop, Shopping list, Pizza menu, Quiz

Výchovy – v Teams

Týdenní plán 9. – 13. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), vyjm. slova po B (PS 30–31)

Matematika – sčítání pod sebou PS 10/13, násobilka, N tabulka, mříž U13, PS 12

Prvouka – orientace v krajině, práce s mapou

Anglický jazyk

Zahradníček – Playroom, robots, rocket, opakování barev, PS 19, 20

Drahorádová – hračky, sloveso to be – zápor, otázka

Svobodová – An email to Greg, In Britain, What is this?, Colours, Colin in Computerland,

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Výchovy II. 3 (9.11.-13.11.) a v Zadáních v Teamsech

Týdenní plán 2. – 6. 11.

Český jazyk – souvětí (U 17), být (PS 28–29)

Matematika – sčítání pod sebou, šipky (PS 10–11), rodokmen, šipky, mince ad. (U 11–12)

Prvouka – voda, vodní toky, nádrže (U 17)

Anglický jazyk

Zahradníček – Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17). At happy house – playroom, rocket

Drahorádová – At happy house – playroom

Svobodová – At happy house, colours

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky – Vychovy2 a v Zadáních v Teamsech 

Týdenní plán 19. – 23. 10.

Český jazyk – párové souhlásky, dokončení, diktát, popis zvířete (U s. 20, 21, PS ), vyjmenovaná slova po Z (U s. 80, PS s. 47).

Matematika – opakování násobily, U s. 10, 11, útvary, čísla v N tabulce (zapsat do PS s. 10/11), hledání čtyřúhelníků (zapsat do PS  10/12), stavby (zapsat do PS 10/13), doplnění rodokmenu (PS s. 1).

Prvouka – Krajina v okolí domova a její využití

Anglický jazyk

Zahradníček – Let´s make music! (U, page 15) Instruments. Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17).

Drahorádová – Barvy, čísla, školní pomůcky. Základní otázky.

Svobodová – Colours, hudební nástroje, numbers, What is this?, vocabulary

Výchovy – najdete v souboru od paní vychovatelky: Výchovy1

Týdenní plán 12.10. – 16.10.

Matematika – UČ s. 10 Jedeme k tatínkovi, , útvary, s. 11 celá, PS s. 8 vagónky, zvířátka, s. 9 cv. 8 doplňovačka, cv. 9 násobky, cv. 10 Které číslo… Geometrie – narýsuj vlajku ČR 16×8 cm.

Český jazyk – UČ s. 21. cv. 14 v pondělí jako cvičení na tabulku, diktát jako diktát, PS s. 13 (vynechali jsme), s. 14, 15 + vyjmenovaná slova po Z (skok dopředu) s. 47

PV – zopakovat ČR a sousedy, mapa, krajina s. 15 

Týdenní plán 5. – 9. 10. 2020

ČJ – párové souhlásky uprostřed a na konci slov, slova příbuzná, kořen slova, obojetné souhlásky, vyjm. slova po z

MAT – obvod, obsah, násobilka 4 a 5 – opakování, krychlové stavby a plány, písemné sčítání – objevování principu

PK – Česká republika a její sousedé

Týdenní plán 29. 9. – 1. 10.

ČJ – ě – správné tvary na konci slov (uč. 12), di, ti, ni (uč. 13), měkké a tvrdé souhlásky a psaní i, í, y, ý  (uč. 14)

MAT – jízdní řády, dřívkové obrazce a kachlíky – obvod, obsah, násobilka 3 – opakování

PK – obec a město, velkoměsto, hlavní město,  vlast, stát, státní znaky, vlajka, hymna

Týdenní plán 21. – 25. 9. 2020

Matematika – opakování: autobus, parkety, sousedi, výstaviště, tyče

Český jazyk – abeceda, popis, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni (Uč. 11–13)

PV – bezpečnost na ulici, cyklista, vybavení kola, Česká republika, vlajka, znaky, území, Sv. Václav

Plán učiva 16.- 20. 3.

ČJ

Umím psát na cestách- poslední strana

-opakovat jakýkoliv přepis z tohoto sešitu- dbát na správnost

-procvičovat písmenka, která uznáte za vhodné, že vašemu dítěti dělají problémy

PS- Slovní druhy, přehled, podstatná jména – do str. 25- doplnit

-učebnice str. 79-přehled, podstatná jména, vyprávění podle osnovy

-čtení

M

Hejného metoda III. díl do str. 86

-pro kontrolu vám pošlu řešení 🙂

Stále a stále opakujeme násobení a dělení, formou hry, fantazii se meze nekladou

-desetiminutovka

PK

-opakování- rostliny, stromy na jaře

-procházka do přírody a poznávání rostlin, stromů, keřů

-pošlu úkol k procvičování

TV

-zařadíme cviky na protažení a posílení těla

-míčové hry

– posilujeme imunitu- dobrý spánek, dostatek vitamínů a pohyb 🙂

AJ

 -procvičovat si slovíčka (jejich psaní) – jídlo, pouštět si anglické videa , např. Steva

 

Držím nám palce a věřím, že to společně zvládneme. Jakýkoliv dotaz mi prosím směřujte na e-mail.