2 Týdenní plán:

Týdenní plán 10. – 14. 5. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po V, vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat. 

Matematika – dokončení kapitola Parkety, s. 46–47. Prac. sešit s. 63–66. Opakování dělení se zbytkem, násobilka, sčítání a odčítání pod sebou.

Prvouka – pokračování jarní květiny, rostliny – stonek, listy, květ.

Anglický jazyk – Trip to zoo, people, animals, colours. PS 65–66. U 51–52.

Týdenní plán 3.–7. 5. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po S – cvičení strana 73 a 74. Vyjmenovaná slova po V, seznámení na straně 75 + vy, vysoký, výt.  Prac. sešit str 45. Hledání měst s tvrdým y po p a s.  

Matematika – kapitola Parkety, s. 45–47. Prac. sešit s. 63–66.

Prvouka – jarní květiny, rostliny – stonek, listy, květ.

Anglický jazyk – Slovíčka z Unit 7, hra s. 51, Listen and number (PS 65/1, 66/1, 2)

Týdenní plán 19.– 23. 4. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po S – sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat. Prac. sešit str 44. Text o distanční výuce. Sebehodnocení. Psaní – renesance. Společná výroba plakátů s vyjm. slovy, která známe. Čtení o myšákovi v mikině. Doplnění mapy o obce na písmeno S.

Matematika – přednost operací, opakování, kapitola Dělení se zbytkem.

Prvouka – houby a rostliny

Anglický jazyk – In the street –U 49–50, PS 63–65

Týdenní plán 12. – 16. 4. 2021

Český jazyk – U 65, doplňování, podstatná a přídavná jména, slovní přesmyčky, shrnutí slov po L, vyjmenovaná slova po S – syn, sytý sýr / syrový, sychravý, usychat.

Matematika – přednost operací, obdélníky podle kartiček, družstva, algebrogramy.

Prvouka – Život na Zemi, houby, rostliny, živočichové / houby.

Anglický jazyk – Flat – opakování, Quizzy´s Questions, In the street – song, slovíčka, listen.

Týdenní plán 6. – 9. 4. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P – pýřit se, čepýřit se, učebnice – básnička, doplňování slov. Příbuzná slova pil, byl, myl. Písanka – gotické písmo.

Matematika – Učebnice – divadlo – počítání sedadel, kameny, malá násobilka, krávy a slepice. Umímematiku – sčítání do 100, slovní úlohy.

Prvouka – objevování Marsu, život na Zemi – houby, rostliny, živočichové.

Anglický jazyk – About my pets, Who has this pet? Rhyme time, Find and circle..

Týdenní plán 29. – 31. 3. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P – zpytovat, pykat, pýr — pýřit se, čepýřit se. Ukázky z vaší knihy, hodnocení. Tip na vycházku – text s popisem místa a zhodnocením. Týden dobrých skutků, Velikonoce.

Matematika – Učebnice – krychlové stavby (kontrola), tajemné číslo, algebrogramy v písemném sčítání, divadlo – počítání sedadel.

Prvouka – prezentace videa, objevování Marsu.

Anglický jazyk – Who is i? Hádání spolužáků podle mazlíčků. Easter Eggs, mláďata, ve skupinách procvičování barev a počtů vajíček.

Týdenní plán 22. – 26. 3. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P – kopyto, klopýtat, třpytit se. Čtení, ukázky z vaší knihy, hodnocení. Psaní – písmo doby románské.

Matematika – Učebnice – krychlové stavby a jejich pohledy, desítky, jednotky (kameny), odčítání podle Ariany. (U 33–35). Pracovní sešit – 48–49.

Prvouka – planety, prezentace zjištěných informací, objevování Marsu.

Anglický jazyk – Pets  Mail to Greg (U47), About me, I am, My name is, I have, I am from, I like. Rozhovory ve skupinách, opakování slovíček.

Týdenní plán 15. – 19. 3. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P – netopýr, slepýš, pyl. Kopyto,  klopýtat, třpytit se. Čtení ukázky z knihy, hodnocení. Psaní – první evropská kniha.

Matematika – Učebnice – písemné sčítání opakování, písemné odčítání.  (U 33–37). Pracovní sešit – 4849.

Prvouka – Země a Měsíc, planety.

Anglický jazyk –  Mail to Greg (U45, PS57),Colin (U46)Petrs (U47), Rhyme time (PS60), Questions (PS61)

Týdenní plán 8. – 12. 3. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P – pýcha, pytel, pysk.  Psaní – písmo Slovanů

Matematika – Učebnice – násobení indické trojciferné, zaokrouhlování na desítky.

Prvouka – Slunce, teplo, světlo, život na Zemi, skleníkový efekt.

Anglický jazyk –  Where is? On, under, in. Old style room, modern room.

Týdenní plán 22. – 26. 2. 2021

Český jazyk – vyjmenovaná slova po M – dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl (U59). PS 39. Zákeřné dvojice slov. Psaní – Latinské písmo Římanů, s. 12, 13.

Matematika – Učebnice – slovní úlohy s mincemi, kameny, číselná osa, zaokrouhlování  (U 26, 27, 28, 29, 30). Pracovní sešit – 33–42.

Prvouka – Vzduch, půda, teplo, světlo, Slunce, planety.

Anglický jazyk –  Where´s Hammy?, Song, Game, home and history(U  41–44),  Greg´s flat (PS 51–53).