Týdenní plán (26. – 30. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova protikladná, slova příbuzná

učebnice – str. 35, 36

pracovní sešit – str. 25, 26

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

zaokrouhlování

geometrie – rýsování a měření úseček

učebnice 1. díl – str. 54, 55

pracovní sešit 1. díl – str. 21

pracovní sešit geometrie – str. 8 – 10

PRVOUKA

využití krajiny, voda v krajině, orientace v krajině

učebnice – str. 16 – 19

MS ve florbalu v O2 Aréně

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 12. se půjdeme s dětmi podívat na mistrovství světa ve florbale do O2 Arény! Lístky jsme získali jako dárek, takže jsou zcela zdarma a bude to pro nás krásný zážitek. Myslete ale prosím na několik pravidel: do O2 arény se nesmí nosit žádné nebezpečné předměty a to ani deštníky nebo nůžky. Zároveň je tam zakázáno nosit jídlo a pití, láhve, krabičky a další nádoby. Děti by s sebou rovněž neměly mít mobilní telefony a žádné hračky. Hrozí i zabavení nebo vyhození. Všechna pravidla O2 arény si můžete přečíst zde: https://www.o2arena.cz/cz/arena/pravidla-pro-navstevniky/

Děti budou svačit před odchodem ze školy (mezi 8:00 – 8:30). S sebou budou potřebovat průkazku nebo dva přestupní lístky a teplé oblečení. Pokud byste usoudili, že bez jídla nebo pití nevydrží, můžete jim dát určitou sumu peněz na nákup přímo v aréně (ale prosím o poučení, co smějí a nesmějí nakupovat). Počítejte s tím, že v aréně vše stojí hodně peněz (voda 30 Kč, ostatní nápoje 50 Kč, sladké tyčinky 35 Kč, hotdog 55 Kč, hranolky 50 Kč, vše ostatní kolem 100 a výše). Zatím nedovedu odhadnout čas návratu do školy, proto prosím o shovívavost v případě, že bychom nebyli zpátky včas, ale pokusíme se dorazit do 12:35. 

Další informace najdete na:

Web: https://www.ceskyflorbal.cz/ms2018/
Facebook: https://www.facebook.com/IFF.Floorball
Instagram: https://www.instagram.com/iff_floorball/

Co nás čeká v prosinci

V prosinci nás čeká:

 • 3. 12. – MS ve florbalu – bližší info viz samostatný příspěvek
 • 5. 12. – Mikuláš ve škole
 • 10. 12. – výlet do svíčkárny – info viz přihláška
 • 11. 12. – Bezpečný internet – preventivní program, koná se ve škole
 • 14. 12. – bruslení
 • 17. 12. – vánoční autorské čtení – 16:00 v naší třídě
 • 20. 12. – vánoční burza
 • 21. 12. – vánoční besídka ve třídě

Přihláška do Legolandu

Milí rodiče,

ve středu jsem dětem rozdala přihlášky do Legolandu. Nyní jsou již závazné (storno podmínky jsou tam uvedené rovněž), všechny informace by měly platit. Prosím Vás o vyplnění a odevzdání ústřižku nejpozději do pondělí 26. 11. (data uvedeného na přihlášce si prosím nevšímejte). Přihlášky rozdám jen těm, kteří předběžně řekli, že by jeli. Pokud by u vás nastala jakákoliv změna, rozhodli jste se jinak, případně by naopak chtěl jet někdo, kdo původně nechtěl nebo nemohl, prosím o zprávu. Nic není problém, ale potřebujeme to vědět včas. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (19. – 23. 11.), čtvrtletní písemné práce ČJ, M

ČESKÝ JAZYK

středa 21. 11. – čtvrtletní písemná práce (věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce)

slova souznačná

učebnice – str. 34

pracovní sešit – str. 24

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

pátek 23. 11. – čtvrtletní písemná práce (písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení do sta, slovní úlohy)

souhrnné opakování – písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení do sta, počítání se závorkami, slovní úlohy

geometrie – průsečík přímek

učebnice 1. díl – str. 38, 42 – 52

pracovní sešit 1. díl – str. 16 – 18 ( kromě geometrie)

pracovní sešit geometrie – str. 6, 7

PRVOUKA

krajina v okolí domova, využití krajiny, voda v krajině

učebnice – str. 15 – 17

Týdenní plán (12. – 16. 11.)

ČESKÝ JAZYK

nauka o slově – význam slova, slova nadřazená, podřazená, souřadná

učebnice – str. 32, 33

pracovní sešit – str. 22, 23

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

písemné odčítání dvojciferných čísel

geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině

učebnice 1. díl – str. 38, 47, 48 

pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16 ( kromě geometrie)

pracovní sešit geometrie – str. 5

PRVOUKA

Evropská unie, krajina v okolí domova

učebnice – str. 14, 15

Charitativní akce – Krabice od bot

Milí rodiče,

ráda bych se s naší třídou zúčastnila charitativní akce Krabice od bot. Jedná se o vánoční akci, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice.  Děti mají vybrat nějakou svou hračku, kterou už nechtějí, ale která by ještě mohla udělat radost někomu jinému. Vloží ji do krabice od bot a zabalí. Balit budeme 26. listopadu v rámci pracovních činností. Děti si na tuto hodinu mají přinést vybranou věc, krabici od bot a balicí papír, případně nějaké stužky, mašle apod. Akce je dobrovolná, děti, které se nebudou chtít zúčastnit, budou mít jinou práci. 

Více o akci zde: https://www.krabiceodbot.cz/

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

PČ – pondělí 12. 11.

Milí rodiče,

na příští pracovní činnosti v pondělí 12. 11. si děti mají přinést vylisované listy (cca 20 kusů).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (5. – 9. 11.)

ČESKÝ JAZYK

věta jednoduchá, souvětí, spojování vět, stavba souvětí

učebnice – str. 26 – 31

pracovní sešit – str. 18 – 21

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

písemné sčítání dvojciferných čísel

geometrie – polopřímka

učebnice 1. díl – str. 25, 42 – 44

pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16

pracovní sešit geometrie – str. 4, 5

PRVOUKA

rozdělení ČR – kraje, Evropa, sousední státy ČR

učebnice – str. 13, 14

Co nás čeká v listopadu

V listopadu nás čeká:

 • 6. 11. – návštěva Národního muzea – odchod na začátku 2. vyuč. h., návrat ke konci 4. vyuč. h., prohlídka je zdarma, s sebou do školy věci na 1. a 5. vyuč. h.
 • 13. 11. – návštěva knihovny – program Miloš Macourek – odchod v průběhu 1. vyuč. h., návrat v průběhu 3. vyuč. h., program je zdarma, s sebou do školy věci na 1., 4. a 5. vyuč. h.
 • 20. 11. – bruslení
 • 29. 11. – Muzeum policie ČR – divadelní představení Jeden za všechny, všichni za jednoho, odchod v průběhu 2. vyuč. h., návrat v průběhu 5. vyuč. h., představení je zdarma, s sebou věci do školy na 1., 2. a 5. vyuč. h.