Dorazili jsme

V pořádku jsme dorazili a už se ubytovali, povlékáme peřiny a těšíme se ven a na oběd. 

První týden ve škole

Učebnice, sešity, pomůcky na ŠvP…

Na ŠvP si děti nemusí brát žádné učebnice, ani pracovní sešity. Máme pro ně připravené speciální rytířské úkoly na vlastních listech. Stačí, když budou mít s sebou penál, lepicí tyčinku, poznámkový blok. 

Nemám kopii kartičky pojišťovny (měla být vlepena v ŽK) od: JaKa, JaKo, ElRů, RoSch, MiPy. Prosím mějte kartičku s sebou v pondělí u autobusu, abychom si ji mohli ofotit. 

Pátek

V pátek probíhá výuka již podle rozvrhu, tedy 5 vyučovacích hodin + budeme ještě řešit nějaké organizační drobnosti, zjišťovat, co jsme nezapomněli z druhé třídy, a opakovat.

Chybějící zdravotní posudky nutné pro odjezd na ŠVP: —–

Čtvrtek

Prosím o dodání chybějících učebnic, 12 žákům něco chybí. 

Přečtěte si, prosím, s dětmi školní řád v žákovské knížce, a potvrďte přečtení vašimi podpisy (rodič, dítě).

Do ŽK nalepte kopii kartičky pojištěnce.

DZ

Co přinést ve středu do školy

Ve středu si prosím nezapomeňte přinést:

vyplněný informační list, učebnice (pracovní sešity ne, ty jsou vaše), zámečky na skříňky, přezůvky, penál, lepicí tyčinku, 

do čtvrtka pak plakátky (pokud máte), prázdninové deníky či krabičky.

Informace ke škole v přírodě

Na školu v přírodě odjíždíme v pondělí 7. 9. 2020. Přečtěte si prosím podrobné informace a připravte věci podle seznamu. Během tohoto týdne nalepte dětem do ŽK kopii kartičky pojištěnce a dodejte posudek o zdravotní způsobilosti. V den odjezdu si převezmeme potvrzení o bezinfekčnosti (rozdáme dětem vytištěné). Bez těchto tří dokumentů nelze na ŠvP odjet. Vyjíždíme společně s 3.A.

A informace o ŠvP 2020

B seznam věcí 2020

C bezinfekčnost 2020 (nemusíte tisknout, rozdáme dětem tento týden)

Nový školní rok

Milé děti, vážení rodiče, 

nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 7:55 h před školou. Následovat bude hodinové setkání ve třídě.

Děti by měly vědět, zda po zahajovací hodině půjdou na oběd (v 10:00 h), kdo jde potom do družiny a kdo s rodiči (čekají před školou) nebo sám (lísteček) domů.

Ve středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budou probíhat třídnické práce, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si mohou přinášet další pomůcky (kufřík na VV). Již se budeme přezouvat – prosím, aby děti měly svůj zámeček + klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin. rozvrh-3B-2020.pdf   

Od pondělí 7. 9. do pátku 11. 9. se USKUTEČNÍ plánovaná škola v přírodě. Připomínáme, že od vás potřebujeme platný posudek Zdravotní způsobilost (posudek ke stažení), pokud vám jeho platnost vypršela nebo vyprší v blízké době.

Nový posudek potřebují už na ŠVP tito žáci: MaBo, MaDa, AlHa, JaKo, KaKo, AnKr, ElNe, MiPy, RoSch, NaBe, DoPe, DaNo). Posudek vyprší později, ale bude nutný pro školní rok: JuHo (20.09.), JaKa (18.10.), EmMá (20.09.), BaNě (12.09.), DoPa (13.09.), ElRů (20.09.), UlŠy (05.09.). Posudek platí až do roku 2021: MaBu, DaMa, JaSí, BoSí, KaŽď.

Podrobnější informace k ŠVP připravujeme. 

Plavání začíná od středy 16. 9. (4. a 5. hodinu).

V případě potřeby mne kontaktujte na zahradnicek@zseden.cz.

David Zahradníček

 

Pomůcky do 3. ročníku

Prosíme rodiče, aby dětem opatřili školní pomůcky dle následujícího seznamu. Zvláštní pozornost věnujte sešitům – většinu již znáte. 

Pomůcky pro třetí ročník: pomucky-3B-2020.doc

poděkování

Vkládám vzkaz od paní vychovatelky:

Vážení rodiče,
moc děkuji za květiny a dobroty na závěr školního roku.  Všechny děti měly hezké hodnocení a vám stejně jako jim patří taktéž veliká pochvala. 
Všem přeji krásné odpočinkové léto a budu se těšit opět v září.
Michaela Nováková